Nie będzie odstrzału kruków na Mazurach - OTOP
Zapraszamy do projektu edukacyjnego "Ptaki Doliny Neru"
25 stycznia 2012
Krzyżówka królową Zimowego Ptakoliczenia
30 stycznia 2012
Pokaż wszystkie
Nie będzie odstrzału kruków na Mazurach

W dzisiejszym komunikacie GDOŚ stwierdza m.in, że „decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz jej wykonanie spowodowałoby popełnienie czynu karalnego. Przesłanki te, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowią podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji, która jest obarczona ww. wadami. W związku z powyższym, 24 stycznia 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję unieważniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wyraża zadowolenie z decyzji GDOŚ. Tym samym przyznano bowiem rację zgłaszanym przez OTOP argumentom naukowym (opartym m.in. na badaniach prof. Piotra Tryjanowskiego, prof. Ludwika Tomiałojcia czy dr Marka Panka), które wskazywały na brak jednoznacznych dowodów na znaczący wpływ drapieżnictwa ptaków krukowatych na populacje kuropatwy i zająca. Chcieliśmy jednocześnie jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wyrazili poparcie dla stanowiska OTOP poprzez podpis pod skierowaną do GDOŚ petycją.

 

Fot. Cezary Korkosz

Wpłacam