Polscy europosłowie dla ptaków na Malcie - OTOP
Czy kopalnie mogą mieć wysoką wartość przyrodniczą?
12 marca 2014
Które ptaki w górę, które w dół (26 marca w Warszawie)
20 marca 2014
Pokaż wszystkie
Polscy europosłowie dla ptaków na Malcie

Polscy posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego stanowili jedną trzecią wszystkich europejskich parlamentarzystów, którzy poparli wniosek BirdLife Malta o spotkanie z unijnym komisarzem ds. środowiska Janezem Potocnikiem ws. wiosennych polowań na ptaki na Malcie.

Wniosek został przygotowany przez BirdLife Malta, które od wielu lat jest zaangażowane w działania na rzecz powstrzymania masowych polowań na tej wyspie. Rząd maltański regularnie otrzymuje od Komisji Europejskiej derogacje od sformułowanego w Dyrektywie Ptasiej zakazu polowań na ptaki wracające z zimowisk na tereny lęgowe, jednocześnie systematycznie naruszając warunki, których spełnienia wymaga unijne prawo. Malta deklaruje, że gatunkami łownymi są tylko przepiórka i turkawka (obydwa gatunki zmniejszają swoją liczebność w Europie, w Polsce również), jednak wiadomo, że przy okazji ginie wiele rzadkich i chronionych gatunków, zwłaszcza szponiastych (m.in. błotniaki, trzmielojady, gadożery).

BirdLife Malta rozesłało do innych partnerów BirdLife International prośbę o wsparcie w nawiązaniu kontaktu z posłami do Parlamentu Europejskiego, którzy popierają wniosek o spotkanie z komisarzem Potocnikiem w celu znalezienia rozwiązania problemu. Przygotowaliśmy i rozesłaliśmy prośbę o poparcie do 46 przedstawicieli Polski w PE. 12 europosłów, z różnych grup politycznych, pozytywnie odpowiedziało na nasz apel. Łącznie pod wnioskiem podpisało się 34 parlamentarzystów z 10 krajów. Bardzo nas cieszy, że polscy deputowani są najliczniejszą reprezentacją narodową (np. na 72 brytyjskich posłów zasiadających w PE pod listem podpisało się 9), która wsparła tę inicjatywę. Są to (wg kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Borys 
 • Tadeusz Cymański
 • Danuta Jazłowiecka
 • Lidia Geringer de Oedenberg
 • Danuta Hübner
 • Sidonia Jędrzejewska
 • Filip Kaczmarek 
 • Bogdan Marcinkiewicz 
 • Joanna Senyszyn 
 • Joanna Skrzydlewska 
 • Jacek Włosowicz  
 • Tadeusz Zwiefka

O dalszych losach tej inicjatywy będziemy informować na naszej stronie i na Facebooku

Fot. Gadożer – jeden z ptaków nielegalnie zabijanych podczas wiosennych polowań na Malcie / Archiwum BirdLife Malta

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl