Konkurs dla realizatorów programu “Przyroda wokół nas – Ptaki” rozwiązany!
25 lipca 2014
Rozpoczęcie sezonu prac terenowych
12 sierpnia 2014
Pokaż wszystkie
Wizyta Zespołu LIFE+ na Białorusi

W dniach 22-25 lipca 2014 odbył się wyjazd zespołu projektu LIFE+ „Wodniczka i biomasa” na Białoruś. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych ornitologów z APB mieliśmy możliwość odwiedzić tereny zasiedlane przez wodniczkę na terenie południowo – zachodniej Białorusi. Białoruska populacja wodniczki jest największa na świecie. Odbyliśmy wizyty terenowe na obszarach rezerwatów: Dzikoje, Sporava oraz Zvaniec.

1)      Dzikoje

Kompleks torfowisk rozciągający się na wschód od Puszczy Białowieskiej. Dzikoje znajduje się na terenie Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. Jest to jedna z trzech najważniejszych ostoi wodniczki na Białorusi. W liczeniach śpiewających samców prowadzonych na transektach, przeciętnie odnotowuje się 30-50 samców na jednokilometrowym transekcie.

Fot. 1 Widok ogólny na torfowisko Dzikoje w części północnej

2)      Sporava

Obszar o najlepszych warunkach, z punktu widzenia zasiedlenia przez wodniczkę. Znajduje się w pobliżu miejscowości Wysokie, na terenie zakaznika Sporivskij. W ramach projektu implementowanego przez APB we współpracy z GEF w latach 2006-2008 wykoszono ok 400 ha siedliska (w tym ok 30 ha zimą). Od 2011 do 2014 roku natomiast koszenia wykonywano z projektu „Klimat i bioróżnorodność” wykorzystując ratrak. Dzięki tym zabiegom siedlisko jest niemal optymalne dla wodniczek.

3)      Zvanec

Zvanec jest kompleksem torfowiskowym położonym w sąsiedztwie zmeliorowanego polderu oraz dużego gospodarstwa rybackiego. Jest to obszar IBA, chroniony również jako zakaznik. W związku z sąsiedztwem stawów oraz polderu obszar jest przenawożony, co przejawia się silną ekspansją trzciny. Instytucja zarządzająca gospodarką wodną na terenie polderu doszła do porozumienia z miejscowymi ornitologami i w przyszłości będzie uwzględniać potrzeby siedliskowe wodniczki. Monitoring wodniczki jest prowadzony corocznie, śpiewające samce są liczone na 18 transektach.

Fot. 2 Widok na torfowisko Zvanec

Wizyta OTOP na rezerwatach białoruskich był nie tylko okazją do wymiany cennych doświadczeń w zakresie ochrony wodniczki oraz terenów bagiennych, ale także dała możliwość poszukiwania możliwości współpracy we wspólnych projektach w przyszłości.

Fot. główna – Zespół projektu „Wodniczka i Biomasa” w towarzystwie Sviatoslaua Valasiuka z APB

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl