Spotkanie z dyrektorem RDLP Kraków w Radocynie - OTOP
Epidemia ptasiej grypy w 2024 roku – zalecenia dla obserwatorów
10 kwietnia 2024
Nie wszystko w jednym życiu – wspomnienia o doktorze Marku Kellerze
19 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie
Spotkanie z dyrektorem RDLP Kraków w Radocynie

Fot. Tomasz Wilk

10 kwietnia 2024 r. dyrektor RDLP w Krakowie Piotr Kempf przyjął zaproszenie społecznej grupy ochrony doliny Wisłoki, będące następstwem spotkania w Krakowie (25.03.2024) i przyjechał do Radocyny aby w terenie omówić z nami zagadnienia związane z tym obszarem. W spotkaniu uczestniczył również leśniczy Andrzej Pikor.

Uczestnicy spotkania Fot. Małgorzata Górska

W trakcie 5 godzinnego spotkania omówione zostały następujące kwestie:

  1. Powstanie rezerwatu „Źródliska Wisłoki” w szczególnie cennych lasach Leśnictwa Radocyna. RDLP opracuje jego koncepcję. Naszym postulatem jest, aby rezerwat miał właściwą wielkość w kontekście potrzeb ochrony ekosystemów leśnych.
  2. Anna Treit w imieniu strony społecznej przekazała na ręce dyrektora RDLP Kraków propozycje wydzieleń / oddziałów w Nadleśnictwie Gorlice do objęcia moratorium w ramach programu ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. Otrzymamy odpowiedź, które oddziały staną się częścią składową propozycji RDLP Kraków dla DGLP, a które nie — wraz z uzasadnieniem. Na razie DGLP zbiera i opracowuje dane. Wskazania takich miejsc ze strony społecznej są mile widziane.
  3. W trybie natychmiastowym Eko-Park Radocyna przestanie być w nocy oświetlony w związku z ochroną Radocyny przed nadmiernym zanieczyszczeniem światłem.
  4. Temat “Eko-Parku” w Radocynie będzie poddany ze strony dyrektora RDLP analizie w kontekście przyszłości jego programu merytorycznego. Naszym postulatem jest aby miejsce to było wykorzystane do wszechstronnej edukacji przygotowanej wspólnie z organizacjami społecznymi i niezależnymi edukatorami.
  5. Lasy Państwowe nie planują dalszego rozwoju infrastruktury drogowej ani finansowego wspierania takich inwestycji samorządowych — ponad zrealizowane już odcinki asfaltowe. Pozostałe drogi udostępnione dla ruchu publicznego będę utrzymane w standardzie dróg szutrowych. To ustalenie jest istotne w kontekście ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i walorów turystycznych doliny Wisłoki. Dyrektor Piotr Kempf zgodził się ze stroną społeczną, że trzeba przeciwdziałać zagrożeniom mogącym negatywnie wpłynąć na wyjątkowość tego miejsca. Nadmierny ruch samochodów z dużą prędkością oraz rozwój turystyki masowej (popularnej) to kluczowe zagrożenie dla spójności wizji turystyki i rekreacji “w trybie SLOW” w tym rejonie.
  6. Wspólnie z Dyrektorem Piotrem Kempfem oglądaliśmy nową infrastrukturę drogową w rejonie Radocyny. Jednym z ocenianych elementów były betonowe płyty na drodze przez Wisłokę od strony Wyszowatki. Płyty te zostały ocenione negatywnie, zarówno przez Dyrektora jak i uczestników spotkania pod kątem ochrony krajobrazu. Leśniczy wyjaśnił, że płyty zostały położone, ponieważ droga przebiega przez teren prywatny i nie było możliwości wykonania pełnego remontu na tym odcinku. Stąd rozwiązanie tymczasowe, na wypadek gdyby właściciel zmienił zdanie (w razie konieczności płyty można zdjąć).
  7. Dyrektor Piotr Kempf poinformował, że w przeciągu 2 miesięcy planuje ponowną wizytę w Radocynie i na tym spotkaniu będzie chciał odpowiedzieć na uzgodnione kwestie dotyczące planowanego rezerwatu na terenie Górnej Radocyny, lasów objętych moratorium oraz programu Eko-Parku. Oczekujemy większej ilości wyłączeń od wycinki w tym rejonie, niż sam rezerwat „Źródliska Wisłoki”
  8. Dodatkowo Dyrektor Piotr Kempf potwierdził, że planowana jest kontynuacja spotkań w RDLP Kraków dotycząca  najcenniejszych lasów oraz proponowanych rezerwatów z podziałem na poszczególne nadleśnictwa. Dyrektor Kempf zobowiązał się do przesłania protokołu ze spotkania w siedzibie RDLP 25 marca.

Uczestnicy i uczestniczki zgodnie uznali, że spotkanie, dyskusje i wymiana poglądów nt. przyszłej wizji leśnictwa uwzględniającej potrzeby przyrodnicze i społeczne, było wartościowe i warte kontynuacji w przyszłości.

Fot. Małgorzata Górska

W spotkaniu uczestniczyli:

Piotr Kempf, Dyrektor RDLP Kraków

Andrzej Pikor, Leśniczy Leśnictwa Radocyna

Anna Treit, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Małgorzata Górska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Maria Starzewska, Stowarzyszenie Doliny, mieszkanka Czarnego

Maria Strzelecka, Stowarzyszenie Doliny, mieszkanka Radocyny

Małgorzata Dobrzycka, Stowarzyszenie Doliny, mieszkanka Radocyny

Piotr Knaś, Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie

Justyna Nowak, Fundacja ToPole

Antoni Kostka, Centrum Strategii Środowiskowych

Monika Sznajderman, Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Krzywej, mieszkanka Wołowca

Magdalena Gołębiowska-Śmiałek, Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Krzywej

Zofia Bieńkowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Sławomir Springer, mieszkaniec Beskidu Niskiego i Fundacja Aeris Futuro

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl