Konieczne są nowe inwestycje w ochronę różnorodności biologicznej - OTOP

Konieczne są nowe inwestycje w ochronę różnorodności biologicznej

Formularze EDP już dostępne.
3 października 2014
Szpak zwycięzcą Europejskich Dni Ptaków 2014
6 października 2014
Pokaż wszystkie
Konieczne są nowe inwestycje w ochronę różnorodności biologicznej

Nowe badania opublikowane w „Science” ujawniają, że – pomimo postępu – nadal jest wiele do zrobienia, aby osiągnąć przyjęte cele w zakresie ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020. Badania będą zaprezentowane na dwunastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP 12) w Pyeongchang, w Korei Południowej.

Mając na uwadze jak ważne dla podtrzymania życia ludzkiego są ekosystemy i różnorodność biologiczna w 2010 roku 193 kraje przyjęły zestaw 20 celów związanych z różnorodnością biologiczną. To Cele Planu Strategicznego dla Różnorodności Biologicznej z Aichi (Aichi Biodiversity Targets). 

 

Będąc w połowie drogi do roku 2020, zespół 51 ekspertów z ponad 30 instytucji ocenił postęp w osiąganiu Celów z Aichi aby sprawdzić, czy zostaną one spełnione. Badania wskazują, że jeśli nadal będziemy wywierać taką samą presję na przyrodę, to jest mało prawdopodobne, aby większość celów została osiągnięta do 2020 roku. Stanie się tak mimo zwiększenia wysiłków w zakresie zarządzania i zwiększenia inwestycji finansowych na ochronę różnorodności biologicznej oraz mimo powiększania obszarów chronionych na lądzie i na morzu.

 

Aby ocenić postępy w realizacji Celów z Aichi, eksperci zbadali wiele danych i wskaźników dotyczących różnorodności biologicznej i działań człowieka, np. presję połowową na gatunki przydenne ryb, działania w zakresie zarządzania gatunkami inwazyjnymi, inwestycje finansowe oraz publiczne zrozumienie dla ochrony różnorodności biologicznej. Następnie eksperci przełożyli te dane i tendencje na prognozowany stan różnorodności biologicznej w 2020 roku.

 

„Cele z Aichi to najważniejszy międzynarodowy dokument potwierdzający zaangażowanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej” – mówi Derek Tittensor, główny autor badań i naukowiec z Marine Biodiversity, Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych – Centrum Monitoringu Ochrony Przyrody (UNEP-WCMC) oraz Profesor Adiunkt w Dalhousie University. „Jednak nasze prognozy wskazują, że obecne wysiłki nie wystarczą aby powstrzymać spadek różnorodności biologicznej i spełnić większość celów do 2020 roku”. 

 

Jak dowodzi „Science”, zwiększona presja na różnorodność biologiczną sprawia, że sytuacja się pogarsza. Zużycie zasobów naturalnych jest coraz większe. Zmniejszająca się powierzchnia mokradeł i obszar koralowców odzwierciedlają ogromną skalę utraty siedlisk. Przy zachowaniu obecnych trendów, Cele z Aichi: zmniejszenia o połowę utraty siedlisk naturalnych oraz zrównoważonego pozyskiwania zasobów ryb – nie zostaną osiągnięte, ale pozostaje jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby zmienić ten wynik.

 

„Cele Aichi są wciąż w zasięgu ręki” – mówi dr Braulio Ferreira de Souza Dias, sekretarz wykonawczy Sekretariatu Konwencji o różnorodności biologicznej. „Mamy liczne przykłady udanych działań politycznych w celu zatrzymania lub spowolnienia utraty różnorodności biologicznej. Badanie to jest jak pobudka, że nasze działania powinny stać się bardziej wszechstronne”.

 

Jest znaczny postęp w osiąganiu poszczególnych celów. Systemy certyfikacji dla zarządzania lasami i rybołówstwa są coraz bardziej powszechne. Interwencje polityczne spowodowały ograniczenie wylesiania i doprowadziły do lepszego zarządzania zasobami ryb w niektórych regionach. Istnieje również rosnąca świadomość społeczna konieczności ochrony różnorodności biologicznej. Są udostępniane środki finansowe na ochronę różnorodności biologicznej, ale potrzebne są dalsze inwestycje w celu spełnienia wszystkich celów z Aichi.

 

 

Wyniki tego badania są częścią globalnej oceny stanu i trendów różnorodności biologicznej – czwartej edycji Global Biodiversity Outlook (GBO-4), który będzie zaprezentowany 6 października podczas nadchodzącego dwunastego spotkania Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP 12) w Pyeongchang, w Korei Południowej. Podczas spotkania omówione zostaną niezbędne działania i nowe rozwiązania konieczne do podjęcia, aby osiągnąć cele wyznaczone w Aichi.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl