OTOP i 125 organizacji wzywają ministrów państw UE, aby zakończyli przełowienie - OTOP

OTOP i 125 organizacji wzywają ministrów państw UE, aby zakończyli przełowienie

Spotkanie Trójmiejskiej Grupy OTOP
19 grudnia 2014
UWAGA!!! Zmiana wysokości składek członkowskich
1 stycznia 2015
Pokaż wszystkie
OTOP i 125 organizacji wzywają ministrów państw UE, aby zakończyli przełowienie

Organizacje pozarządowe z całej Unii Europejskiej apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015 r., tak jak wymaga tego nowa, zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb).

Ministrowie spotkają się 15-16 grudnia w Brukseli, by zadecydować o limitach połowowych dla stad ryb Oceanu Atlantyckiego i wód przylegających. Według raportu Komisji Europejskiej ponad 40 procent oszacowanych stad ryb tego regionu jest przełowiona.

Pomimo prawnych zobowiązań wynikających z WPRyb, ministrowie ponownie przyczynili się do pogłębienia problemu przełowienia, decydując w ostatnich miesiącach o limitach połowowych dla stad Morza Bałtyckiego oraz gatunków głębinowych.

Zgodnie z WPRyb ministrowie mogą zgłosić prośbę o przesunięcie terminu zakończenia nadmiernych połowów do 2015 r., jedynie w przypadku jeśli zagroziłoby to stabilności stosunków społecznych i ekonomicznych w społecznościach zależnych od danych flot rybackich. Ponadto w takiej sytuacji decydenci muszą wytłumaczyć w jaki sposób presja połowowa będzie w sposób stopniowy zmniejszana do zrównoważonych poziomów, tak szybko jak to możliwe – lecz nie później niż do 2020r.

Łącznie 125 organizacji z Europy, w tym 12 ekologicznych i społecznych organizacji z Polski, podpisało list do unijnych ministrów ds. rybołówstwa, m.in. do Ministra Marka Sawickiego, w którym wzywają do zwiększenia wysiłków, aby możliwe było zrealizowanie prawnie obowiązującego celu zakończenia nadmiernych połowów do 2015 r.  Wszelkie opóźnienia tego procesu będą jedynie przyczyniały się do pogłębiania degradacji środowiska morskiego oraz pogorszenia sytuacji ekonomicznej i społecznej sektora rybołówstwa. Niższa liczebność stad ryb może bowiem przede wszystkim doprowadzić do uboższych połowów.

Wspólnie z OTOP list został podpisany przez inne polskie organizacje pozarządowe: Zielony Instytut, Greenpeace Polska, Polski Klub Ekologiczny, Klub Gaja, Klub Przyrodników, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Aquarius, Fundacja z Naszej Strony, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl