Zatrzymajmy złe biopaliwa - OTOP
Spotkanie Warszawskiej Grupy OTOP – 18 lutego
10 lutego 2015
BirdLife i OTOP wzywają Unię Europejską do…
23 lutego 2015
Pokaż wszystkie
Zatrzymajmy złe biopaliwa

Przed kluczowym głosowaniem Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego nad ograniczeniem kwot biopaliw, które odbędzie się 24 lutego, prawie 200 organizacji społecznych z Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej wezwało decydentów UE, aby powstrzymali niszczycielskie skutki polityki biopaliwowej UE wobec ludzi i środowiska.

Wyślijcie tweeta do polskich członków Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego przez stronę: http://www.takeaction.biofuelsreform.org/

Zapotrzebowanie UE na olej palmowy do produkcji paliwa dla transportu wzrosło o 365% od 2006 r. i ciągle rośnie.

Olej palmowy z Indonezji i Malezji jest największym importowanym składnikiem biopaliw w Europie. Wzrost popytu na olej roślinny do produkcji biodiesla w UE wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na olej palmowy na całym świecie.

Biopaliwa były postrzegane jako proste rozwiązanie dla problemów klimatycznych. Ale polityka biopaliwowa powoduje rozwój plantacji palmowych, co ma katastrofalne, często nieodwracalne, konsekwencje. Powoduje grabież ziemi, głód, wzrost emisji gazów cieplarnianych i wylesianie.

 

List, podpisany przez prawie 200 organizacji społecznych z Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej został wysłany do posłów w komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego, którzy będą we wtorek głosować nad zahamowaniem zmian upraw żywności w „uprawę” biopaliw.

Może to zapobiec niszczącemu oddziaływaniu biopaliw i zapewnić, że ich wpływ na klimat będzie w pełni uwzględniony. Obecna polityka przewiduje, że aż 10% energii w transporcie powinno pochodzić z odnawialnych „źródeł”, a prawie wszystkie biopaliwa pochodzą z roślin jadalnych.

Europosłowie muszą działać zdecydowanie. Organizacje społeczne, które reprezentują środowiska i grupy dotknięte przez politykę biopaliwową UE twierdzą, że nieustające powiększanie upraw niezrównoważonych biopaliw jest odpowiedzialne za:

Niesprawiedliwość pracy i płci: Przemysłowe plantacje palmowe często nie przestrzegają praw pracowników, są źródłem niesprawiedliwości związanej z płcią. Uprawy często wiążą się także z pracą dzieci i odmawianie dzieciom ich prawa do edukacji.
Utrata dostawy czystej wody, suwerenności żywieniowej i integralności kulturowej: Plantacje palmowe wymagają ogromnych ilości wody i są przyczyną skażenia źródeł, w tym z rzek i jezior wykorzystywanych do połowów, mycia i picia. Niszczenie lasów i żyznych gruntów rolnych, aby uzyskać plantację palmowe zagraża suwerenności i integralności kulturowej i żywieniowej całych społeczności, dla których ziemia ta jest źródłem środków do życia.
Zmiany klimatyczne: Przemysłowe plantacje palmowe są jednym z największych światowych płatników emisji gazów cieplarnianych, powodując wylesianie, osuszanie torfowisk bogatych w węgiel, pożary lasów i wypalanie ziemi. Biopaliwa, które napędzają rozwój plantacji palmowych, nie tylko nie przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a pogłębiają zmiany klimatu.

Poprzyjmy te organizacje i poprośmy naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim o hamulec dla zmian roślin jadalnych w paliwo.

Przypominamy nasz krótki film o biopaliwach i problemie pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów:

https://www.youtube.com/watch?v=ChnzLZHY2Cg

Tekst za: Friends of the Earth Europe

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl