Obowiązki gmin w zakresie pomocy rannym i chorym dzikim zwierzętom - OTOP
Konkurs „Wolontariat wysokich lotów w ornitho.pl”
9 sierpnia 2018
Zjazd Wolontariuszy OTOP – 27-28 października 2018
31 sierpnia 2018
Pokaż wszystkie
Obowiązki gmin w zakresie pomocy rannym i chorym dzikim zwierzętom

Bociany białe Ciconia ciconia, fot. Cezary Korkosz

Sezon na ptaki potrzebujące pomocy nie kończy się nigdy. Przez cały rok otrzymujemy mnóstwo telefonów i wiadomości z prośbą o pomoc, jednak możliwości jej udzielania są dla nas ograniczone i zawężają się do podania adresu lub telefonu najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych, ewentualnie wskazówek co do zabezpieczenia rannego/chorego/wycieńczonego ptaka. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  nie posiada uprawnień interwencyjnych, a przede wszystkim nie ma możliwości logistycznych pojechania do każdego zgłoszenia.

Zgodnie z zapisami na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

„… organami ochrony przyrody, które zajmują się sprawami dzikich zwierząt są m.in. wojewoda, regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa, dyrektor parku narodowego, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.”

Oznacza to, że władze miasta czy gminy, na terenie której znajduje się zwierzę potrzebujące pomocy MAJĄ OBOWIĄZEK mu jej udzielić i zapewnić transport do najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych.

17 listopada 2015 roku stowarzyszenie Grupa EkoLogiczna wystąpiło do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wskazania podmiotu odpowiedzialnego za udzielanie pomocy zwierzętom dziko występującym. W odpowiedzi przesłanej przez Departament Zarządzania Zasobami Przyrody GDOŚ czytamy:

„(…) należy wskazać, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Wspomniane potrzeby obejmują również sprawy ochrony przyrody. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz 627, z późn. zm.) ochrona przyrody polega na m.in. zachowaniu składników przyrody, dziko występujących zwierząt oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową. Należy uznać, że ochrona przyrody obejmuje wszelkie działania, które zapobiegają zmniejszaniu się populacji dzikich zwierząt,a  więc również działania polegające na udzielaniu pomocy w incydentalnych przypadkach, jeżeli zwierzę można uratować. Należy zauważyć, iż przypadki takie mają charakter lokalny. Skoro zatem do zadań własnych gminy należą zadania w zakresie ochrony przyrody, to można uznać, że do zadań gminy należy również udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy, w szczególności poprzez zorganizowanie akcji ratunkowych lub zapewnienie transportu zwierząt do ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Oficjalne stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej sprawie, przygotowane na zapytanie stowarzyszenia Grupa EkoLogiczna, można pobrać tutaj. To dokument, którym warto się wesprzeć w przypadku odmowy podjęcia działań przez urzędników.

Przydatne linki:

http://www.gdos.gov.pl/jak-pomagac-zwierzetom

http://warszawa.rdos.gov.pl/kiedy-dziko-zyjace-zwierze-potrzebuje-pomocy

https://www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl