Strategia bioróżnorodności przyjęta przez Parlament Europejski! - OTOP
Fenomen na Zajkach czy fenomenalne Zajki!?
12 czerwca 2021
Nie będzie prawdziwej reformy wspólnej polityki rolnej!
25 czerwca 2021
Pokaż wszystkie
Strategia bioróżnorodności przyjęta przez Parlament Europejski!

fot. Tomasz Wilk

We wtorek 8 czerwca 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”.  To sygnał, że Unia Europejska, zdając sobie sprawę z pogłębiającego się kryzysu bioróżnorodności, stawia na znacznie bardziej ambitne cele w zakresie ochrony przyrody. Wdrażanie strategii oznacza między innymi, że na działania związane z ochroną różnorodności biologicznej w UE przeznaczane będzie 20 mld euro rocznie, a do 2030 roku objętych zostanie tu 30% powierzchni lądów i mórz.

Kiedy rok temu Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz bioróżnorodności (jednocześnie ze strategią „Od pola do stołu”) stało się jasne, że dla urzędników unijnych ważne są cele związane z ochroną bioróżnorodności i klimatu oraz, że mają oni pomysł na to, jak wdrażać założenia Zielonego Ładu (pisaliśmy o tym TUTAJ). W końcu pojawiła się nadzieja, że Europa zacznie podążać za głosem naukowców i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ale także za coraz wyraźniejszym głosem europejskich obywateli, domagających się ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Publikacja tych dokumentów była jednak dopiero początkiem długiej drogi legislacyjnej. Właśnie przeszliśmy do kolejnego jej etapu. Tym razem głos zabrali eurodeputowane i eurodeputowani.

W końcowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim rezolucja „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030” została poparta przez 515 eurodeputowanych, 90 było przeciw, a 89 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że większość posłanek i posłów oparła się ogromnym naciskom, m.in. ze strony lobby rolniczego i leśnego i zagłosowała za przyjęciem ambitnych rozwiązań dla przyrody. Wynik tego głosowania to wielkie zwycięstwo dla przyrody. Do przyjęcia dokumentu od miesięcy przekonywały liczne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody i środowiska z całej Europy, w tym partnerzy BirdLife International. Za rozwiązaniami zawartymi w strategii przemawiają bowiem liczne doniesienia naukowe. „Dziś wieczorem PE wysłuchał głosu nauki” – tak sukces odniesiony w PE skomentował na swoim Twitterze BirdLife Europe & Central Asia:

Wynik głosowania skomentowała na swoim profilu na Facebooku także Róża Thun, jedna z polskich posłanek do PE, która opowiedziała się za przyjęciem strategii:

Co konkretnie to zwycięstwo w Parlamencie Europejskim oznacza dla przyrody naszego kontynentu i planety w ogóle?

Przyjęta przez Parlament Europejski strategia dotyczy ochrony różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej i jest bardzo wyraźną odpowiedzią Unii na obecny kryzys bioróżnorodności w Europie i na świecie. Dzięki jej przyjęciu Unia Europejska ma szansę stać się światowym liderem w zakresie polityk związanych z ochroną przyrody. „Podczas gdy społeczność międzynarodowa negocjuje kolejne ramy Global Biodiversity Framework oraz zobowiązania, które będą regulować nasze działania na rzecz różnorodności biologicznej przez następne 10 lat, Unia Europejska wysuwa się na prowadzenie, posiadając w pełni zatwierdzoną strategię różnorodności biologicznej i rozpoczynając jej wdrażanie.” – napisała Justine Guiny, międzynarodowa specjalistka ds. polityki bioróżnorodności BLI Europa & Central Asia.

Wybrane szczegółowe cele strategii pokazują, jak bardzo ambitnym jest dokumentem. Do 2030 roku 30% powierzchni lądów i 30% powierzchni mórz w UE powinna zostać objęta ochroną, a aż 10% powierzchni lądów i mórz powinny stanowić obszary ochrony ścisłej. Ochroną muszą zostać objęte wszystkie lasy pierwotne i stare drzewostany w UE. W strategii duży nacisk położono także na ptaki i owady krajobrazu rolniczego (w tym przede wszystkim owady zapylające). W związku ze szczególnym zagrożeniem tych zwierząt planuje się, że 10% powierzchni terenów rolniczych będą stanowić elementy sprzyjające różnorodności biologicznej. Przyjęcie strategii oznacza również, że po raz pierwszy w historii Unia Europejska ma wyznaczony cel finansowy związany z ochroną różnorodności biologicznej. Na działania, które dążyć będą do realizacji powyższych priorytetów, przeznaczane ma być bowiem aż 20 mld euro rocznie.

Wygrane dla przyrody głosowanie w Parlamencie Europejskim nie kończy jednak sprawy i nie daje gwarancji wypełnienia założonych celów. Pouczającą lekcją powinna być poprzednia strategia, której celów, założonych do realizacji do 2020 roku, nie udało się wypełnić. Wiele zależy od kolejnych etapów całego procesu. Dlatego organizacje pozarządowe, w tym BirldLife Europe & Central Asia i OTOP nie ustają w swoich działaniach. Bacznie obserwujemy poczynania urzędników i polityków, zarówno na szczeblu unijnym jak i szczeblach krajowych. Dziś dziękujemy za wszystkie głosy polskich (i nie tylko) eurodeputowanych, które przyczyniły się do przyjęcia rezolucji.

Źródła:

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia.

Bioróżnorodność: PE apeluje o wiążące cele, by chronić ludzi i dzikie zwierzęta. Dostęp on-line 2021.06.11,

Rolnictwo tradycyjne, fot. Wiesław Król

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl