Poszukujemy osoby na stanowisko Kierowniczki / Kierownika społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP - OTOP

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierowniczki / Kierownika społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP

Poszukujemy osoby na stanowisko Główna Księgowa/Główny Księgowy
28 lipca 2022
Wspierajmy Ukrainę, nie białoruski reżim | StopE40
9 sierpnia 2022
Pokaż wszystkie
Poszukujemy osoby na stanowisko Kierowniczki / Kierownika społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP
Bocian biały stojący na bali siana na łące, patrzy w lewo. na dole napis: poszukiwany/poszukiwana kierowniczka/kierownik zachodniopomorskich rezerwatów OTOP. Po lewej stronie logo OTOP i BirdLife Partner.

Bocian biały, fot. Cezary Korkosz

Kierowniczka / Kierownik społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP

Czujesz się częścią przyrody, doceniasz jej walory i chcesz mieć osobisty wkład w jej ochronę? Lubisz przebywać w terenie? Doceniasz pracę naukowców oraz rzetelną, sprawdzoną wiedzę? Potrafisz rozmawiać z ludźmi – zarówno z lokalnymi społecznościami, jak i naukowcami czy urzędnikami? Umiesz skupić wokół siebie osoby zaangażowane w dany cel i jesteś w stanie skoordynować ich działania? Lubisz pokazywać innym piękno natury i opowiadać o niej? Nieobce ci są działania w terenie, tzw. gospodarskie typu koszenie, naprawianie infrastruktury, a może nawet obsługa sprzętów typu kosiarka i piła :-)?

Jeśli odnajdujesz w tym siebie – to na Ciebie czekamy!

Szukamy osoby, która będzie zarządzała społecznymi rezerwatami OTOP w woj. zachodniopomorskim (obecnie są to: Karsiborska Kępa i Krajnik), w tym:

  • Reprezentowała organizację w kontaktach z przedstawicielami społeczności regionu (rolnicy, administracja, dostawcy, sąsiedzi, itp.).
  • Zorganizuje i będzie prowadziła biuro rezerwatów. 
  • Brała udział w przygotowywaniu nowych projektów oraz aktywnie poszukiwała środków na działania prowadzone w rezerwatach.
 • Planowała,  organizowała i nadzorowała zabiegi ochronne w rezerwatach zachodniopomorskich OTOP, przede wszystkim koszenie łąk i wypas zwierząt oraz prace związane z  zapewnieniem sprawnej infrastruktury rezerwatów, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, gospodarowanie wodą na Kępie,
 • Zajmowała się szerzeniem wiedzy nt. rezerwatów oraz działań w nich prowadzonych, w szczególności na stronę www, FB i do materiałów promocyjnych.
 • Pozyskiwała na bieżąco informacje o tym, jakie warunki muszą być spełnione, aby prowadzone działania ochronne były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zdobywała pozwolenia określone tymi przepisami niezbędne do realizacji zadań OTOP. 
 • Monitorowała efekty przyrodnicze prowadzonych zabiegów, organizowała i nadzorowała monitoring zasobów przyrodniczych w rezerwatach, zgodnie z wytycznymi przełożonych i zespołu rezerwatowego.
 • Monitorowała dotrzymanie warunków umowy dzierżawy gruntów.
 • Przygotowała dane do wniosków o dotacje rolne i zapewnienie ich poprawną realizację oraz bieżąco współpracowała ze specjalistą ds. zarządzania terenami chronionymi.
 • Brała udział w zakupach, zamianie i dzierżawach gruntów zgodnie z wytycznymi przełożonych.

Jeśli:

 • posiadasz wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki: rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo, biologia),
 • posiadasz doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu działań ochrony czynnej, w tym w pisaniu i realizowaniu projektów finansowanych ze środków zew., 
 • posiadasz wiedzę  na temat wymagań ekologicznych ptaków związanych z terenami podmokłymi,
 • znasz co najmniej podstawy pracy z GIS,
 • potrafisz inicjować działania, zapraszać do współpracy osoby chcące włączyć się do działań na rzecz ochrony przyrody, w tym wolontariacko, lokalne społeczności,
 • posiadasz wiedzę na temat wymagań ekologicznych ptaków związanych z terenami podmokłymi,
 • nie obce ci są zagadnienia z zakresu programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego,
 • łatwo nawiązujesz relacje i współpraca zespołowa jest dla ciebie ważna,
 • potrafisz zainteresować innych swoją pasją i lubisz o niej odpowiadać,
 • lubisz i potrafisz pisać ciekawe teksty popularnonaukowe,
 • potrafisz administrować dokumentacją,
 • potrafisz samodzielnie pracować, 
 • charakteryzujesz się dobrą organizacją pracy własnej, 
 • lubisz prace gospodarskie i administrowanie obszarami/gospodarstwem,
 • masz gotowość do pracy w niestandardowych godzinach (w razie potrzeby),

 

to właśnie Ciebie szukamy!

 

W ramach współpracy z nami oferujemy:

 • umowę o pracę na 1 etat na czas umowy wstępnej, a docelowo na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie 5 500 – 6 000 PLN brutto, w zależności od doświadczenia,
 • realny wpływ na ochronę przyrody w Polsce,
 • możliwość pracy hybrydowej, z możliwością dofinansowania miejsca zamieszkania/biura,
 • dużą samodzielność działań, równocześnie będąc częścią zespołu rezerwatowego,
 • swobodną atmosferę oraz wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wysłanie zgłoszeń (CV wraz z krótkim listem motywacyjnym) na adres e-mail: rekrutacje@otop.org.pl, do dnia 20 listopada 2022 r. W tytule maila prosimy wpisać „Kierownik społecznych zachodniopomorskich rezerwatów OTOP”

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone hybrydowo, tj. online, w biurze OTOP w Warszawie, przy ulicy Szeroki Dunaj 5. Zaplanowano również spotkanie z całym zespołem pracowników rezerwatów OTOP – 6 osób. 

Prosimy o dodanie do mejla klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) jest organizacją pozarządową, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Wpłacam