Co zawiera pakiet materiałów edukacyjnych?

 

okladkaptaki2(1)

Podręcznik dla nauczyciela „Ptaki” z zestawem foliogramów.

Autorzy: A. Guziak, K. Konieczny, G. Szulc-Guziak, A. Konieczna. Ilustracje: T. Cofta, Foliogramy: Projekt i rysunki: T. Cofta.

Książka nauczyciela jest przewodnikiem po programie „Przyroda wokół nas- Ptaki”. Zawiera propozycje różnorodnych zadań, które pomogą przygotować ciekawe zajęcia stacjonarne lub terenowe. Pierwsza część każdego z rozdziałów dostarcza informacji rozszerzających wiedzę an temat ptaków, zawartą w podręcznikach szkolnych (z zakresu morfologii, ekologii ptaków, najczęstszych zagrożeń i metod ochrony). Druga zawiera propozycję zadania do wykonania przez ucznia pod kierunkiem nauczyciela.  Wykonanie proponowanych zadań ułatwiają karty pomocnicze załączone do książki, proste do skopiowania i powielenia. Uczeń znajdzie na nich podstawowe informacje, rysunki lub formularze, służące opisaniu i usystematyzowaniu wyników zadania.

Zagadnienia w książce dla nauczyciela zostały zgrupowane w dwa bloki. Jeden to ułożone w cyklu miesięcznym zadania związane z aspektami życia w ptaków w różnych porach roku (np. „Wędrówki. Ptaki miesiąca: gęsi”, „Gniazdowanie. Ptaki miesiąca: kos i szpak”, „Zimowanie. Ptaki miesiąca: łabędzie”). Drugą grupę stanowią zadania o charakterze całorocznym (np. Ptaki wód, Wycieczka terenowa, Ulubiony gatunek).

W osobnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad i metod obserwacji terenowych, bezpieczeństwa obserwatora, etyki prowadzenia obserwacji oraz podstawowych wiadomości z zakresu ochrony przyrody.

Książka „Ptaki” zawiera także propozycje zajęć plastycznych i technicznych (m.in. kolorowanie sylwetek ptaków, orgiami) oraz scenariusz lekcji języka niemieckiego i angielskiego).

f__04__bogatka_inne_na_www

Częścią podręcznika dla nauczyciela są foliogramy. Zestaw zawiera 20 kolorowych, atrakcyjnych graficznie folii z pięknymi atlasowymi rysunkami ptaków.

Broszury:

okladkabudki1(1) okladkawedrowki1(1)

– Wędrówka. Przystosowanie ptaków do zmian pór roku. Autor: T. Cofta

Czy budki lęgowe rozwiążą problem ochrony dziuplaków? Autor: M. Gromadzki, Ilustracje: T. Cofta

Broszury przewidziane są dla ucznia i nauczyciela. Rozwijają zagadnienia poruszane w książce „Ptaki”. Mogą być wykorzystane odpowiednio przy rozwijaniu tematu „Dziuplaki. Ptak miesiąca – dzięcioły” lub  jako poszerzenie wiadomości na temat ptasich migracji i wsparcie dla zadania wrześniowego „Wedrówki.Ptaki miesiąca-gęsi”.

 

Płyta „Ptaki i ich siedliskaAutorzy – T. Cofta, A. Adamski, B. Błaszkowska, H. Rachwald (red.)

Płyta zawiera przegląd gatunków ptaków pospolitych i rzadszych, występujących w Polsce. Opisy i rysunki ptaków (170 gatunków) uzupełnione  są nagraniami głosów charakterystycznych dla 125 gatunków.  CD  zawiera także informacje o głównych typach siedlisk, zajmowanych przez ptaki wraz ze  zdjęciami i opisem najważniejszych zagrożeń. Pomocą dla użytkownika jest także słowniczek zastosowanych terminów oraz ilustrowany opis morfoligiczny ptaków.

 

 

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl