Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz - OTOP

Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (broszura)
25 lipca 2010
Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz
POBIERZ

Autorzy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki, dr Tomasz Tadeusz Koncewicz, Paulina Kupczyk, dr Marcin Pchałek.

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki.

Redaktor prowadząca: Małgorzata Górska.

Pomoc merytoryczna: mec. Magdalena Bar, dr Helen Byron (RSPB).

© Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2010.

Książka „Ochrona przyrody przed Europesjkim Trybunałem SPrawiedliwości. Komentarz” została przygotowana w ramach projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Ekointerwencje – zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w ochronę obszarów Natura 2000”.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl