Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko - OTOP
Brak rozwiązań alternatywnych
25 lipca 2010
Przydatne akty prawne
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko

Kryterium kwalifikującym dane przedsięwzięcie do oceny oddziaływania na środowisko (dalej jako OOŚ) jest jego rodzaj. Rodzaj przedsięwzięcia jest określany za pomocą parametrów technicznych, technologicznych, gabarytów, charakteru, przede wszystkim zaś – emisyjności i szkodliwości dla środowiska mierzonej miarą innych negatywnych oddziaływań.

W PRAWIE POLSKIM OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY PODZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ:
GRUPA I – przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie OOŚ jest zawsze obowiązkowe
GRUPA II – przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia OOŚ stwierdza się w drodze postanowienia, w zależności od wyników kwalifikacji

Rodzaje przedsięwzięć zaliczanych do I oraz II grupy określi rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na podstawie art. 60 UOOŚ, uwzględniające możliwe oddziaływanie poszczególnych przedsięwzięć na środowisko. Do czasu jego wydania, ale nie później niż do 15.11.2010 r. obowiązuje “stare” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl