2011- Międzynarodowy Rok Lasów - OTOP
ClientEarth: polskie prawo nie chroni bioróżnorodności
24 stycznia 2011
Zimowe Ptakoliczenie w AwiBazie
26 stycznia 2011
Pokaż wszystkie
2011- Międzynarodowy Rok Lasów

24. 01, podczas IX sesji Forum Leśnego ONZ w Nowym Jorku, oficjalnie ogłoszono rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Nazywane zielonymi płucami planety , lasy są jednym z najbogatszych siedlisk na Ziemi, zamieszkiwanym przez miliony gatunków organizmów. Służą również ludziom – nie tylko za sprawą pochodzących z nich surowców, ale też dzięki produkcji ogromnych ilości tlenu, pochłanianiu dwutlenku węgla, retencji wody czy ochronie gleby przed erozją. Niestety, wciąż trwa proces wylesiania ogromnych obszarów globu – w przypadku lasów tropikalnych tracimy 10 mln km2, co odpowiada powierzchni kraju wielkości Tanzanii, Boliwii czy Egiptu. Jeśli to tempo się utrzyma, niewiele z tych lasów dotrwa do końca XXI w.

Lasy, z uwagi na swoją kluczową rolę w funkcjonowaniu światowych ekosystemów, są obiektem wielu programów ochronnych realizowanych przez BirdLife International  (BI)– światową federację, której partnerem w Polsce jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jedną z najnowszych  inicjatyw  BI jest projekt „Lasy nadziei”. Ma on objąć łącznie ponad 5 mln ha lasów tropikalnych w ponad 20 lokalizacjach na całym świecie, gdzie przyrodnicy będą działać na rzecz zatrzymania wylesień lub promować przywracanie lasom ich naturalnego charakteru.

W Polsce OTOP chroni lasy m.in. poprzez program ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA), w ramach którego społeczni opiekunowie ostoi monitorują stan ochrony najcenniejszych kompleksów i interweniują w sytuacjach zagrożenia. OTOP od kilkunastu lat prowadzi również kampanię na rzecz skutecznej ochrony Puszczy Białowieskiej – ostatniego reliktu rozległych lasów nizinnych, jakie dawniej pokrywały dużą część Europy. Do tego celu może przybliżyć nas wprowadzenie zmian proponowanych przez obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody, pod którym podpisało się 250 tys. obywateli i który po pierwszym czytaniu (w czwartek 20.01) trafił do dalszych prac legislacyjnych w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej.

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl