Bekowisko 2011 – letni obóz dla wolontariuszy
28 kwietnia 2011
Wiosenne wycieczki terenowe na Mazowszu
10 maja 2011
Pokaż wszystkie
Narodziny w rezerwacie Karsiborska Kępa

Na początku maja powiększyło się stado koników polskich wykorzystywanych do ochrony przyrody w zarządzanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków społecznym rezerwacie Karsiborska Kępa. Nowo narodzone klaczka i ogierek czekają teraz na imiona.

Społeczny rezerwat OTOP „Karsiborska Kępa” położony jest na terenie ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA) „Delta Świny”, objętej ochroną w ramach sieci Natura 2000. Żyje tu wiele rzadkich gatunków, z których najcenniejszym jest niewątpliwie wodniczka – najrzadszy ptak śpiewający Europy. Właśnie w ochronie siedlisk wodniczki wykorzystywane jest stado należących do OTOP koników polskich – rodzimej rasy pochodzącej od wymarłych tarpanów. Prowadzenie wypasu pozwala zahamować ekspansję trzciny oraz innych wysokich roślin, dzięki czemu możliwe jest zachowanie warunków siedliskowych odpowiadających ptakom.

U koników polskich wyróżnia się łącznie 35 żeńskich (z czego 19 wygasłych, czyli nie rozmnażających sie) i 6 męskich linii genetycznych. Część z nich reprezentowana jest przez bardzo małą grupę osobników, co czyni je narażonymi na wyginięcie. Źrebięta płci żeńskiej zaliczane są zawsze do tej samej linii co matka,  a męskie do tej samej co ojciec. Dlatego ogromnie ucieszyła nas wiadomość o urodzonej 2 maja córce Galiny – jednej z 2 w OTOPowym stadzie klaczy reprezentujących zagrożoną linię o nazwie Tygryska. 6 dni później na świecie pojawił się również ogierek, którego urodziła klacz Panda (z linii niezagrożonej).

Hodowla klaczy koników polskich pomaga nie tylko w ochronie siedlisk wodniczek i innych gatunków ptaków, lecz pozwala również na zachowanie różnorodności genetycznej w obrębie rasy. Po dwóch latach życia klacze mogą zostać zgłoszone do Programu Rolnośrodowiskowego w ramach realizacji pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni). W praktyce oznacza to możliwość ubiegania się o dopłaty rolnośrodowiskowe, stanowiące dodatkowe wsparcie w działaniach na rzecz ochrony przyrody Karsiborskiej Kępy.

Zobacz więcej zdjęć koników z Karsiborskiej Kępy
 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl