Jest decyzja o budowie obwodnicy Augustowa - OTOP
Oddaj głos rybom i ptakom
17 grudnia 2012
Nowy numer kwartalnika "Ptaki"
24 grudnia 2012
Pokaż wszystkie
Jest decyzja o budowie obwodnicy Augustowa

Nowy wariant – korzystniejszy ekonomicznie i przyrodniczo

Wojewoda podlaski podpisał Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej – dokument zezwalający na budowę obwodnicy Augustowa. Decyzja wojewody została wydana z zachowaniem wszystkich wymaganych procedur (przeprowadzono m.in. konsultacje społeczne i dokonano uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska). Wykonawcą projektu i samej budowy będzie Budimex. Według planów droga powinna być gotowa do użytkowania we wrześniu 2014. Ma liczyć 36,3 km i przecinać dolinę Rospudy koło miejscowości Raczki – w miejscu, gdzie inwestycja będzie miała najmniejszy negatywny wpływ na cenne walory przyrodnicze. Wariant wcześniej forsowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad był znacznie bardziej niekorzystny. Wymagał również bardziej skomplikowanych rozwiązań infrastrukturalnych i większych wysiedleń. Stanowił on element Via Baltica w wariancie zakładającym trasę przez Białystok, podczas gdy nowa, zatwierdzona przez rząd wersja zakłada trasę m.in. przez Łomżę. 

Dolina Rospudy – miejsce wyjątkowe

Południowa część doliny Rospudy ma wyjątkowe w skali Polski i Europy walory przyrodnicze. Stanowi jedno z ostatnich tak dobrze zachowanych torfowisk przepływowych z mozaiką siedlisk bagiennych w Europie. Dolina Rospudy, mimo zaniechanej kilkadziesiąt lat temu gospodarki łąkarskiej, wciąż pozostaje w podobnym stanie. Zawdzięcza to wyjątkowym warunkom wodnym, z wysokim stopniem uwodnienia torfowego podłoża i stałym przepływem gruntowym. 

Zobacz też:

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl