Pomóż tukanowi obronić las - OTOP
Spring Alive – wiosna w środku zimy
21 marca 2013
Kwietniowe spotkanie Trójmiejskiej Grupy OTOP
29 marca 2013
Pokaż wszystkie
Pomóż tukanowi obronić las

“Ostatni Tukanin” to gra stworzona w ramach projektu koordynowanego przez OTOP dzięki wsparciu BirdLife Europe. Jej bohaterem jest jeden z gatunków tukanów – tukan toko – zamieszkujący m.in. deszczowe lasy Brazylii. W Ameryce Południowej, podobnie jak w wielu innych miejscach na świecie (m.in. w Indonezij i Malezji) jednym z zagrożeń dla ptaków takich jak tukany jest wycinanie lasów deszczowych i przekształcanie ich w pola przeznaczone pod uprawę żywności. Skala tego zjawiska jest napędzana coraz intensywniejszą uprawą roślin przekształcanych w biopaliwa, m.in. w Unii Europejskiej. Uprawa biopaliw powoduje bowiem konieczność “przeniesienia” dotychczasowej produkcji żywności w inne miejsca, co odbywa się kosztem cennych ekosystemów, takich jak lasy deszczowe czy torfowiska. 

ZAGRAJ w “OSTATNIEGO TUKANINA”

Opisane zjawisko nazywamy pośrednią zmianą użytkowania gruntów (Indirect Land Use Change, ILUC). Z powodu ILUC stosowanie biopaliw nie tylko nie ogranicza emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale wręcz powoduje wyższą emisję niż wykorzystywanie paliw kopalnych. 

OTOP oraz inne organizacje działające na rzecz środowiska przyrodniczego apelują o zmianę europejskich przepisów, które obecnie nakladają na kraje członkowskie obowiązek zapewnienia, że w 2020 10% energii wykorzystywanej w transporcie będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Kraje UE dążą do realizacji tego celu głównie poprzez wykorzystanie biopaliw, co negatywnie odbija się na lasach deszczowych i innych cennych siedliskach. Komisja Europejska przygotowała propozycję zmiany przepisów mających ograniczyć problem i promować “dobre biopaliwa” (np. produkowane z przetworzonych odpadów roślinnych i nie skutkujące koniecznością zajmowania nowych przestrzeni pod uprawy), jednak proponowane rozwiązania napotykają duży opór ze strony polityków oraz uczestników łańcucha wytwórczego biopaliw. 

Dowiedz się więcej – odwiedź naszą stronę poświęconą biopaliwom

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl