Biebrzańska wizyta delegacji ze Szwecji - OTOP
OTOP patronuje "Wyspie kormoranów"
10 października 2013
We invite you to the International Conference on Aquatic Warbler conservation
15 października 2013
Pokaż wszystkie
Biebrzańska wizyta delegacji ze Szwecji

W dniach 1–3 października 2013 r. naszą lokalizację nad Biebrzą odwiedziła pięcioosobowa grupa ze Szwecji. Spotkanie było elementem realizacji działa „Kooperacja z innymi projektami LIFE”, w ramach projektu LIFE11/NAT/SE „Przywracanie stanu ochrony dla siedlisk podmokłych i gatunków charakterystycznych w długofalowym postępowaniu w Szwecji”, który koncentruje się na degradacji jeziora Tysslingen i bagien Venakarret oraz na stworzeniu korzystnych warunków dla utrzymania i zrównoważonego zarządzania tymi obszarami, ukierunkowanego na ochronę siedlisk i gatunków.

Celem wizyty było zapoznanie naszych kolegów-przyrodników z doświadczeniami, które udało się zdobyć podczas czterech lat implementacji projektu LIFE+ „Wodniczka i biomasa”. Plan wycieczki obejmował wizyty na naszych rezerwatach Mścichy, Ławki-Szorce i Zajki (zarządzanie terenami chronionymi, koszenia, odkrzaczania, drogi faszynowe, infrastruktura do obserwacji ptaków).

Drugiego dnia grupa odwiedziła nasz Zakład produkcyjny „OTOPellet” w Trzciannem. Goście mieli okazję zapoznać się ze technologią produkcji pelletu z turzyc. Dariusz Tatarczuk opowiedział o doświadczeniach związanych z tworzeniem od podstaw innowacyjnego zakładu przemysłowego. Pobyt na bazie był też okazją do zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi maszyn przystosowywanych do zbiegów ochronnych na bagnach.  

Link do opisu szwedzkiego projektu LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4299

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl