Spotkanie Poznańskiej Grupy OTOP „W świecie dzikiej natury – wokół ujścia królowej polskich rzek”
14 października 2014
Spotkanie Trójmiejskiej Grupy OTOP
28 października 2014
Pokaż wszystkie
Technical Task Force – spotkanie doradców projektu 2014r.

W dniach 8-10 października 2014r. odbyło się spotkanie ekspertów projektu LIFE+ „Wodniczka i biomasa” (Technical Task Force – TTF). Podczas corocznych wizyt terenowych na lokalizacjach projektu omawiane są najważniejsze zagrożenia dla wodniczki i jej siedlisk oraz sposoby radzenia sobie z nimi. W tym roku na miejsce organizacji TTF wybraliśmy Dolinę Biebrzy i Narwi, co dało uczestnikom możliwość bliższego przyjrzenia się działaniom wykonywanych w ramach projektu „Wodniczka i Biomasa” i ich wynikom. W tym roku na Bagnach Biebrzańskich i w dolinie Narwi poziom wody był wyjątkowo niski,  wszystkie obszary bagienne były tak suche, że dało się je przemierzyć suchą stopą.

Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili rezerwaty OTOP Laskowiec –Zajki oraz Ławki-Szorce, a więc lokalizacje poza granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego. W związku z niskim poziomem wody na pierwszej z wymienionych lokalizacji miejscowi rolnicy mieli ułatwiony dostęp do łąk, dlatego koszenia w tym roku na obszarze Laskowiec-Zajki wykonano na większej powierzchni niż zazwyczaj.  Na obszarze tym, zimą 2013/2014 OTOP usunęło zakrzaczenia, na miejscu prac rozważane były problemy dotyczące usuwania odrośli po wykonaniu odkrzaczeń. Wizytowane były również położone w obrębie rezerwatu wieża obserwacyjna oraz ukrycie, które są dobrymi miejscami do obserwacji ptaków. W rezerwacie Ławki-Szorce dyskutowane były problemy wygniatania torfowisk przez koszące ratraki, szczególnie na miejscach ich wielokrotnych przejazdów. Działanie to może mieć negatywny wpływ na roślinność bagienną, jednak rozjeżdżone maszynami szlaki stają się atrakcyjnym miejscem żerowania dla ptaków siewkowych. Jak zauważyli uczestnicy spotkania TTF, negatywny wpływ jest ograniczony głównie do miejsc wielokrotnych przejazdów, a więc do niewielkiej stosunkowo powierzchni, w porównaniu do obszaru chronionego dzięki użytkowaniu ciężkiego sprzętu.

Kolejnego dnia grupa udała się do rezerwatu OTOP Mścichy, a następnie do obszaru działań ochrony czynnej „Sosnowiec” w Narwiańskim Parku Narodowym. W rezerwacie Mścichy uczestnicy mieli możliwość przyjrzeć się konstrukcji drogi faszynowej, przekonać się jak ogromne odrosty wytarzają wierzby już po roku od wycięcia oraz dowiedzieć się jak skutecznie z nimi walczyć. Przy okazji wizyty w NPN poruszane były problemy komunikacji między organami administracji w kontekście ochrony siedlisk.

Ostatniego dnia odbyła się wycieczka na Bagno Ławki w towarzystwie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Odwiedzono między innymi tereny usuwania zakrzaczeń w projekcie „Wodniczka i biomasa”, powierzchnię referencyjną – obszar nie koszony od ponad 30 lat, który znajduje się pośrodku Bagna Ławki. Nie stwierdzono dużych różnic w szacie roślinnej między obszarami koszonymi w pobliżu a powierzchnią referencyjną. Trasa wiodła również przez obszary wykaszane ręcznie (za pomocą wykaszarek spalinowych), których powierzchnia w BPN sięgnęła w 2014 roku 500 ha!

Tegoroczne spotkanie ekspertów było wyjątkowo międzynarodowe, udział w nim wzięli przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy oraz oczywiście Polski. Mamy nadzieję, że uczestnicy wyjadą do domów z głowami pełnymi pomysłów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności wodniczki i jej siedlisk.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl