UE decyduje się zatrzymać złe biopaliwa po 2020 roku - OTOP
Dom dla jerzyka, radość dla dzieci
24 kwietnia 2015
Już 9 maja wyprawa Doliną Dolnego Bugu
4 maja 2015
Pokaż wszystkie
UE decyduje się zatrzymać złe biopaliwa po 2020 roku

28 kwietnia 2015 r. Parlament Europejski zatwierdził porozumienie uzgodnione przez negocjatorów UE ograniczające ilość biopaliw wyprodukowanych z materiału roślinnego, które po 2020 r. będą zaliczać się do osiągnięcia celów w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 

To przełom w podejściu UE do biopaliw. Głosowanie Parlamentu Europejskiego zamknęło siedem lat dyskusji i sporów politycznych. Razem z niedawno podjętą decyzją o zakończeniu dotacji dla biopaliw pierwszej generacji po 2020 r. PE daje przemysłowi wyraźny sygnał, że nie ma przyszłości dla szkodliwych biopaliw promowanych przez ostatnie 15 lat. UE może teraz wspierać lepsze rozwiązania w transporcie, takie jak: zwiększenie wydajności energetycznej, zrównoważone i zaawansowane biopaliwa z odpadów i energię odnawialną.

 

Oprócz transportu, UE będzie musiała całkowicie przeprojektować swoją politykę dot. biopaliw w perspektywie roku 2030. Dziesięć organizacji pozarządowych opublikowało stanowisko zawierające kluczowe zmiany i rekomendacje, których wdrożenie jest niezbędne do wsparcia zrównoważonych praktyk w dziedzinie biopaliw, uniknięcia ich dalszych negatywnych skutków i powtórzenia fiaska biopaliw. Są to:

  • Wprowadzenie limitu na wykorzystanie biopaliw w energii odnawialnej wyłącznie do tych biopaliw, które mogą być produkowane w sposób zrównoważony

  • Zapewnienie sprawnego i optymalnego wykorzystania zasobów biomasy, zgodnie z zasadą kaskadowości, czyli ustalenia priorytetów wykorzystania biomasy i oszczędności energii

  • Zastosowanie prawidłowej rachunkowości emisji dwutlenku węgla z biomasy

  • Wprowadzenie kompleksowych i wiążących kryteriów zrównoważonego rozwoju

 

Faustyna Defossez z European Environmental Bureau (EEB) skomentowała: „Dzisiejsze głosowanie jest ważnym sygnałem: biopaliwa pierwszej generacji nie mają przyszłości w naszej polityce transportowej. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Pomimo tej przełomowej decyzji poważne problemy z negatywnymi skutkami wykorzystania niektórych rodzajów biopaliw pozostają nierozwiązane. Cała polityka UE w zakresie biopaliw musi być dobrze przemyślana i dbać o przyszłość, w interesie ludzi, klimatu i środowiska”.

 

Choć polityka UE przestanie teraz wspierać biopaliwa pochłaniające ziemię uprawną – takie jak biodiesel z rzepaku i oleju palmowego – to pozostają jeszcze inne zagadnienia, np. gwałtownie wzrastające uprawy kukurydzy do produkcji biogazu oraz niezrównoważone pozyskiwanie i spalanie drewna z lasów naturalnych do produkcji energii elektrycznej.

 

Zrównoważone wykorzystanie biopaliw może w znaczący sposób przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu w ramach przyszłej kombinacji źródeł energii odnawialnej i powinno być promowane w UE. Ważne jest, aby poznać i uszanować ograniczenia związane z ilością ziemi, lasów i innych źródeł biomasy, aby biopaliwa były wytwarzane w sposób zrównoważony.

 

Sini Eräjää z BirdLife Europe i EEB podsumowuje: „Musimy unikać powtarzania błędów popełnionych przy biopaliwach pierwszej generacji. UE musi ograniczyć korzystanie z biopaliw wyłącznie do tych, które mogą być produkowane w sposób zrównoważony. To zapewni równowagę pomiędzy naszym zapotrzebowaniem na żywność, materiały i energię a koniecznością zachowania naszych ekosystemów”

 

FOT. Jan Skriver, Denmark

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl