Relacja z warsztatów dla wolontariuszy OTOP w Bieszczadach | Projekt “Wilcze Góry” - OTOP

Relacja z warsztatów dla wolontariuszy OTOP w Bieszczadach | Projekt “Wilcze Góry”

Pustułka – co zrobić, gdy znajdę młodego sokoła?
4 lipca 2021
Obszar światowego dziedzictwa UNESCO „Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy” poszerzony!
29 lipca 2021
Pokaż wszystkie
Relacja z warsztatów dla wolontariuszy OTOP w Bieszczadach | Projekt “Wilcze Góry”

fot. Tomasz Wilk

Nie ma chyba lepszego miejsca na spotkanie z wolontariuszkami i wolontariuszami OTOP niż Bieszczady. W lipcu 2021 roku zaprosiliśmy osoby współpracujące z OTOP do Woli Michowej, by razem działać na rzecz ochrony dwóch magicznych miejsc – projektowanych rezerwatów przyrody „Dolina Olchowatego” i „Przełom Sanu pod Tołstą”.

W dniach 9–11 lipca 2021 krakowski zespół OTOP, grono wykwalifikowanych przyrodników i przyrodniczek oraz wolontariuszki i wolontariusze OTOP spotkali się w Woli Michowej, by wspólnie przeprowadzić uzupełniającą inwentaryzację przyrodniczą dwóch projektowanych rezerwatów przyrody „Dolina Olchowatego” i „Przełom Sanu pod Tołstą” zlokalizowanych w zachodniej części Bieszczad. Dla obszarów tych około 20 lat temu przygotowano wstępną dokumentację rezerwatową, jednak miejsca te nie doczekały się ochrony rezerwatowej, a dokumentacja się zdezaktualizowała.

W ramach warsztatów eksperci – herpetolożka Katarzyna Kurek, mykolog Maciej Kozak, lichenolog Robert Kościelniak, entomolog Tomasz Olbrycht oraz ekolog Michał Ciach – przybliżyli uczestnikom tematykę wybranych grup organizmów/cennych elementów środowiska (odpowiednio: gadów i płazów, grzybów, porostów, chrząszczy saproksylicznych oraz starych i zamierających drzew). Następnie wspólnie podjęliśmy próbę wstępnej waloryzacji wybranych miejsc. Udało się nam zaobserwować węża Eskulapa i odnaleźć nieznane dotąd miejsca występowania tego rzadkiego węża. Potwierdziliśmy w obu obszarach występowanie  zgniotka cynobrowego – chrząszcza saproksylicznego, a także odkryliśmy nowe dla Polski stanowisko innego rzadkiego chrząszcza – zagłębka bruzdkowanego. W projektowanych rezerwatach przyrody nie zabrakło rzadkich i chronionych porostów (np. otocznicy lśniącej i biedronecznika zmiennego) oraz grzybów (np. boczniaka łyżkowatego i sinoborowika klinowotrzonowego). Na bardzo dobry oceniliśmy również stan drzewostanów. To właśnie on sprawia, że bytuje tu tak wiele rzadkich zwierząt, grzybów i roślin. Teraz czeka nas jeszcze szczegółowe podsumowanie zebranych danych i prace nad skompletowaniem aktualnej dokumentacji, pozwalającej na zgłoszenie wniosków o utworzenie rezerwatów.

Mamy nadzieję, że przeszkolone wolontariuszki i przeszkoleni wolontariusze w przyszłości pomogą nam odkrywać nowe miejsca w Karpatach, które zasługują na przetrwanie w niezmienionym stanie. Odtąd wyruszać na karpackie szlaki będą bowiem wyposażone/i w bezcenną wiedzę o tym, na co warto zwracać szczególną uwagę.

Bieszczadzkie warsztaty zrealizowaliśmy w ramach projektu „Wilcze Góry”, którego celem jest efektywniejsza ochrona wschodniej części polskich Karpat. Warsztatom towarzyszyły nieograniczone pokłady pozytywnej energii, oczarowała nas magia Bieszczadów, dopisała aura i niezwykli przedstawiciele świata ożywionego Karpat. Dodatkowo spotkanie w tak szerokim gronie przypomniało nam jak miło jest pobyć razem w prawdziwej, a nie wirtualnej, rzeczywistości.

fot. Tomasz Wilk

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl