Rzeka nie jest rzeczą! – spotkanie inauguracyjne | Wel - OTOP
Światowy dzień migracji ryb – święto ryb w cieniu wielkiej inwestycji! Podpisz petycję w obronie Wisły i Polesia
19 maja 2023
Lasy pierwotne, naturalne; starodrzewy i starolasy: jak nie zgubić się w lesie słów i co z tych słów dla lasu wynika?
21 maja 2023
Pokaż wszystkie
Rzeka nie jest rzeczą! – spotkanie inauguracyjne | Wel

W poniedziałek 27 marca 2023 w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego odbyło się spotkanie inaugurujące projekt “Rzeka nie jest rzeczą”. Tym razem połączyliśmy siły z Towarzystwem Krajobrazowym Krajobraz i wspólnie prowadziliśmy spotkanie dotyczące problemów dotykających rzeki. Spotkanie podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej przedstawione były trzy prezentacje a w drugiej zaplanowano część warsztatową.
Dwie pierwsze prezentacje dotyczyły turystyki kajakowej na rzece oraz rozwiązań uwzględniających zarówno potrzeby ochrony przyrody, mieszkańców, jak i przedsiębiorców wynajmujących kajaki.

Fot. Marek Elas

Problematykę projektu “Rzeka nie jest rzeczą” zaprezentował Marek Elas. W prezentacji poruszył temat ochrony rzek poprzez nadawanie im osobowości prawnej. Zwrócił również uwagę na bariery i ich negatywny wpływ na bioróżnorodność oraz ogólnie na życie wodne.
Druga część spotkania obejmowała warsztaty dotyczące rozwoju ruchu kajakowego na Welu. Uczestnicy, bogatsi o nowe doświadczenia, proponowali rozmaite rozwiązania mające na względzie dobro przyrody. Padały nawet propozycje wyłączenia części szlaku kajakowego w celu lepszej ochrony walorów przyrodniczych.

Fot. Marek Elas

Na koniec spotkania przeprowadzono dyskusję moderowaną zatytułowaną Czy rzeka może mieć, czy rzeka może być w trakcie, której zwracano uwagę na prawo do ochrony oraz metody ochrony ekosystemów wodnych.

Ostatnim punktem spotkania, pomimo jeszcze chłodnej wczesnowiosennej aury, był krótki spacer do rezerwatu “Piekiełko”. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Patronat nad projektem objęła Koalicja Ratujmy Rzeki.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl