Morska granica rezerwatu Beka oznakowana! - OTOP
Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalistki/ty w programie Monitoring Ptaków Polski (MPP)
24 maja 2023
Zmiany w zasięgach występowania ptaków
5 czerwca 2023
Pokaż wszystkie
Morska granica rezerwatu Beka oznakowana!

Rezerwat przyrody Beka jest szeroko znany w ptasiarskim świecie, ale czy wiedzieliście, że jest to jedyny rezerwat przyrody w Polsce, którzy w swoich granicach zawiera wody morskie, a konkretnie wody Zatoki Puckiej?

Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie rezerwatu przyrody Beka, w granice rezerwatu włączono pas wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej o szerokości około 300 m, co gwarantuje ochronę tego miejsca jako niezwykle ważnego dla ptaków. Płytkie przybrzeżne wody, plaża, piaszczyste łachy w ujściu rzeki Redy to ważne miejsca w trakcie sezonowych ptasich migracji, a także miejsca koncentracji ptaków w czasie pierzenia polęgowego i zimowania. W okresie lęgowym przebywają tu również ptaki wodzące pisklęta.

Fot. Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

Poszerzenie rezerwatu o pas wód przybrzeżnych sprzyja także ochronie ujść Redy i Zagórskiej Strugi jako ważnego środowiska życia ryb dwuśrodowiskowych oraz dobrze zachowanych współczesnych form geomorfologicznych stożka ujściowego obu tych rzek.

O ile przebieg i oznakowanie granic rezerwatu na lądzie jest oczywiste, to na wodzie, a tym bardziej na morzu już nie. Brak fizycznego oznakowania granicy morskiej prowadził do szeregu naruszeń ze strony użytkowników wód Zatoki Puckiej. Przekraczali granicę morską rezerwatu zarówno rybacy i wędkarze, jak i korzystający z wód rekreacyjnie kajakarze, pływający łodziami czy kite’ami, itp.

W odpowiedzi na to, dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach projektu pt. Utrzymanie przyrodniczych efektów działań ochronnych realizowanych przez OTOP w rezerwacie przyrody Beka, w tym roku OTOP zakupił 6 pław z systemem kotwiczącym i oznaczeniem, że jest to granica obszaru chronionego. Natomiast dzięki współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku udało się zakupione pławy posadowić na wodach zatoki.

Fot. Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

Tak oznakowana granica rezerwatu jest jednoznacznym sygnałem, że przybrzeżny pas wód jest objęty ochroną i pozwoli to na ograniczenie lub wyeliminowanie niekontrolowanej presji na ten cenny fragment wybrzeża.

Wszystkim, którzy się przysłużyli do zrealizowania tego zadania, bardzo dziękujemy!

Wpłacam