Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalistki/ty w programie Monitoring Ptaków Polski (MPP)
24 maja 2023
Zmiany w zasięgach występowania ptaków
5 czerwca 2023
Pokaż wszystkie
Morska granica rezerwatu Beka oznakowana!

Rezerwat przyrody Beka jest szeroko znany w ptasiarskim świecie, ale czy wiedzieliście, że jest to jedyny rezerwat przyrody w Polsce, którzy w swoich granicach zawiera wody morskie, a konkretnie wody Zatoki Puckiej?

Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie rezerwatu przyrody Beka, w granice rezerwatu włączono pas wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej o szerokości około 300 m, co gwarantuje ochronę tego miejsca jako niezwykle ważnego dla ptaków. Płytkie przybrzeżne wody, plaża, piaszczyste łachy w ujściu rzeki Redy to ważne miejsca w trakcie sezonowych ptasich migracji, a także miejsca koncentracji ptaków w czasie pierzenia polęgowego i zimowania. W okresie lęgowym przebywają tu również ptaki wodzące pisklęta.

Fot. Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

Poszerzenie rezerwatu o pas wód przybrzeżnych sprzyja także ochronie ujść Redy i Zagórskiej Strugi jako ważnego środowiska życia ryb dwuśrodowiskowych oraz dobrze zachowanych współczesnych form geomorfologicznych stożka ujściowego obu tych rzek.

O ile przebieg i oznakowanie granic rezerwatu na lądzie jest oczywiste, to na wodzie, a tym bardziej na morzu już nie. Brak fizycznego oznakowania granicy morskiej prowadził do szeregu naruszeń ze strony użytkowników wód Zatoki Puckiej. Przekraczali granicę morską rezerwatu zarówno rybacy i wędkarze, jak i korzystający z wód rekreacyjnie kajakarze, pływający łodziami czy kite’ami, itp.

W odpowiedzi na to, dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ramach projektu pt. Utrzymanie przyrodniczych efektów działań ochronnych realizowanych przez OTOP w rezerwacie przyrody Beka, w tym roku OTOP zakupił 6 pław z systemem kotwiczącym i oznaczeniem, że jest to granica obszaru chronionego. Natomiast dzięki współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku udało się zakupione pławy posadowić na wodach zatoki.

Fot. Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

Tak oznakowana granica rezerwatu jest jednoznacznym sygnałem, że przybrzeżny pas wód jest objęty ochroną i pozwoli to na ograniczenie lub wyeliminowanie niekontrolowanej presji na ten cenny fragment wybrzeża.

Wszystkim, którzy się przysłużyli do zrealizowania tego zadania, bardzo dziękujemy!

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl