Ocena liczebności i występowania nurogęsi w Warszawie - OTOP
Ochrona ptaków migrujących EAF
19 czerwca 2023
Zapory ponad prawem? Organizacje społeczne składają skargę do KE
28 czerwca 2023
Pokaż wszystkie
Ocena liczebności i występowania nurogęsi w Warszawie
W Polsce nurogęś jest nielicznym ptakiem lęgowym gniazdującym głównie na północy kraju.Populacja lęgowa jest szacowana na ok 1500-2500 par lęgowych. W drugiej połowie XX wieku nastąpiło rozszerzenie zasięgu nurogęsi w Polsce gdyż jeszcze w latach 80-tych gniazdowała ona wyłącznie na pojezierzach na północy kraju natomiast obecnie występuje też w dolinie środkowej Wisły a także na pojedynczych i rozproszonych stanowiskach na obszarze całego kraju.

Fot. Krzysztof Koper

Pierwsze lęgi nurogęsi w Warszawie stwierdzono w 1987 roku na Wiśle w okolicach Siekierek. Od połowy lat 90-tych XX wieku regularnie stwierdzano pojedyncze samice z młodymi na Wiśle oraz na jeziorach na Wilanowie wzdłuż rzeki Wilanówki. W 1998 roku stwierdzono po raz pierwszy lęgi w okolicach Łazienek Królewskich a konkretnie obserwowano samicę z młodymi na Kanale Piaseczyńskim, która następnie przeprowadziła pisklęta do Portu Czerniakowskiego przez ruchliwe jezdnie ul. Czerniakowskiej. Od tego czasu nurogęsi był regularnie, choć nielicznie lęgowe w Warszawie. Na podstawie danych z lat 80-tych i 90-tych XX w. warszawska populacja lęgowa nurogęsi była szacowana na 5-8 lęgowych samic. Coraz liczniejsze obserwacje nurogęsi w sezonie lęgowym w różnych częściach miasta sugerują jednak że aktualna populacja lęgowa jest liczniejsza niż oszacowana w literaturze. Jak liczna? Określeniem wielkości populacji zajmuje się właśnie OTOP w ramach projektu pod nazwą “Ocena liczebności i występowania nurogęsi Mergus merganser w Warszawie”.
Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa.

Fot. Krzysztof Koper

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl