Wydarzenie kończące projekt | Wel - OTOP
Spotkanie kończące projekt | Wełna
16 stycznia 2024
Droga wodna E40 – plan wielkoobszarowego zniszczenia przyrody
18 stycznia 2024
Pokaż wszystkie
Wydarzenie kończące projekt | Wel

W środę 29 listopada 2023 roku spotkaliśmy się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku, żeby podsumować działania, w trwającym prawie rok, projekcie „Rzeka nie jest rzeczą”.

Tego dnia otworzyliśmy też wystawę pod tytułem “Welski Krajobraz”, prezentującą niezwykłe piękno doliny Welu i ukazującą jej unikalny charakter. Na wernisażu można było obejrzeć prace wykonane podczas ciekawych warsztatów fotograficznych i grafiki artystycznej prowadzonych przez Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. W warsztatach, poza gośćmi, udział wzięła grupa fotograficzna ISSO działająca przy MGOK w Lidzbarku.
Wernisaż był fantastyczną okazją do podziwiania ich kreatywności.

Fot. Zygmunt Mężykowski

Po otwarciu wystawy, na którym zebrało się liczne grono nie tylko twórców, ale także młodzież z Liceum w Lidzbarku, przedstawiciele Parku Krajobrazowego oraz osoby, które uczestniczyły we wcześniejszych naszych spotkaniach. Rozpoczęliśmy panel dyskusyjny dotyczący ochrony, percepcji i relacji z rzekami.

Panelistami byli:
Monika Tomaszewska – artystka, performerka, Siostra Rzeka (https://siostryrzeki.wordpress.com/)
Nadia Margaszewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku
Mariusz Gołębiowski – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku
Krzysztof Chyliński — Lidzbarczanin, miłośnik i znawca Welu

Fot. Zygmunt Męzykowski

Podczas debaty poruszaliśmy wiele ważnych tematów, pytaliśmy o to jak ważna jest dla nas relacja z przyrodą, czego w niej szukamy i czy możemy realizować nasze potrzeby właśnie nad rzekami. Najwięcej rozmawialiśmy o Welu — jakie relacje mają z rzeką różne pokolenia, czy nasze nastawienie do rzeki może przechodzić z osób starszych na młodsze? Czy młodzież spędza czas nad rzeką? Czy szuka tam odpoczynku, relaksu, zabawy?
Poruszaliśmy też bardzo ważny temat roli kultury w odbiorze natury, roli instytucji kultury w kształtowaniu postaw oraz jako ośrodka transferu wiedzy między ekspertami a pasjonatami.

Fot. Zygmunt Mężykowski

Dziękujemy wszystkim twórcom prac oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie swojej przestrzeni na to wydarzenie. Chcemy również podziękować wszystkim uczestnikom bez, których ten projekt nie miałby szans na przyniesienie tak fantastycznych rezultatów. Wielkie podziękowania należą się też przedstawicielom Welskiego Parku Krajobrazowego, którzy byli dla nas nieocenionym wsparciem podczas organizowania wydarzeń w projekcie.

Projekt „Rzeka nie jest rzeczą” realizowany jest przez Fundację Greenmind i OTOP

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Patronat nad projektem objęła Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl