Polska prezydencja - OTOP

Od 1 lipca 2011 r. Polska przewodzi w Radzie Unii Europejskiej. Nasz kraj będzie odpowiedzialny za decyzje Unii Europejskiej przez pół roku. Będzie to bardzo ważny czas, gdyż ważyć się będą wtedy losy kluczowych unijnych polityk mających wpływ na ochronę bioróżnorodności.

Co to jest Rada Unii Europejskiej? Rada Unii Europejskiej jest jedną z 3 instytucji europejskich, obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jej skład nie jest stały. W zależności od poruszanej tematyki, w posiedzeniu biorą udział ministrowie danego resortu. Wśród 10 konfiguracji Rady jest oczywiście Rada ds. Środowiska (ENVI) składająca się z ministrów środowiska państw członkowskich Unii. Przez drugie półrocze 2011 r. przewodniczy jej polski minister środowiska Andrzej Kraszewski. Rada jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, aktów prawa UE. Nie należy jej mylić z Radą Europejską czy Radą Europy, bo to zupełnie różne struktury.

Podczas polskiej prezydencji bardzo ważne miejsce zajmie debata nad kierunkami rozwoju nowej unijnej polityki środowiskowej po 2013 r., w tym:

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl