Jakie wymagania musi spełniać skarga do Komisji Europejskiej?
22 lipca 2010
Jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko?
23 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Kto może złożyć skargę?
Jak już wskazano wyżej, skargę mogą złożyć:
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne (w tym organizacje pozarządowe).
Podmioty te mają prawo złożyć do Komisji skargę przeciwko państwu członkowskiemu, dotyczącą generalnych (akt prawny) lub indywidualnych środków (np. decyzja administracyjna) czy stałych praktyk stosowanych przez to państwo, które zdaniem wnoszącego skargę są niezgodne z którymś z przepisów lub którąś z zasad prawa wspólnotowego.
Nie jest konieczne, aby wszczęcie postępowania leżało w formalnym interesie wnoszącego skargę. Wnoszący nie musi również udowadniać, że dany przypadek naruszenia dotyczy go bezpośrednio.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl