Na wycieczkę z Mazurską Grupą Lokalną OTOP
16 marca 2012
Wypatrujmy kolorowo znakowanych łabędzi
19 marca 2012
Pokaż wszystkie
Wysłuchanie publiczne…jednej strony

13 marca w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody („Oddajcie parki narodowi”) na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W czasie wysłuchania udzielono głosu kilkudziesięciu przeciwnikom zmian w ustawie, głównie przedstawicielom samorządów i zaledwie kilku osobom reprezentującym środowiska naukowe, z organizacji przyrodniczych i ekologicznych. Pod projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody podpisało się ćwierć miliona Polaków.

Przewodniczący Stanisław Żelichowski już na samym początku stwierdził, że wysłuchanie publiczne ma na celu głównie wysłuchanie strony samorządowej, a stronę obywatelską poprosił, żeby „co jakiś czas ewentualnie zabierała głos”.

Aktualnie rząd RP nie ma możliwości realizacji Polityki Ekologicznej Państwa ze względu na prawo samorządów do blokowania powoływania nowych parków narodowych i zmiany granic parków istniejących – najwyższej formy ochrony przyrody w naszym kraju. Ustawa o ochronie przyrody, która powinna służyć celowi określonemu w jej tytule, paradoksalnie uniemożliwia to i dlatego właśnie musi zostać zmieniona – chciała powiedzieć Małgorzata Górska, rzecznik ds. polityki ochrony przyrody w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków.

Los terenów w zarządzie Skarbu Państwa nie może być dłużej zależny od woli lokalnych samorządów. Jest to absolutny i nieakceptowany wyjątek, że samorządy mają prawo veto w odniesieniu do tworzenia parków narodowych. Nie mają takiego prawa w innych sprawach – planowała dodać Małgorzata Górska.

Wystąpienia przedstawicieli OTOP oraz innych organizacji przyrodniczych i ekologicznych, a także wielu prywatnych osób, które zostały zgłoszone do wysłuchania publicznego zostały przekazane do protokołu.

Inicjatywa obywatelska „Oddajcie parki narodowi” dotyczy zastąpienia prawa veta, które obecnie posiadają samorządy, konsultacjami w sprawie powoływania lub powiększania parków narodowych. W Polsce, od dziesięciu lat nie powstał żaden park narodowy. Jednak wciąż w naszym kraju  są obszary, które wymagają skutecznej formy ochrony, a taką jest w stanie zapewnić wyłącznie park narodowy. Ustawa o ochronie przyrody w obecnym kształcie uniemożliwia nie tylko tworzenie nowych parków narodowych, ale również powiększanie już istniejących.

Lista organizacji, które popierają obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody:

 • Client Earth
 • Fundacja Dzika Polska
 • Fundacja Ekologiczna Arka
 • Fundacja EkoRozwoju
 • Greenpeace Polska
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Ptaki Polskie
 • PTOP Salamandra
 • Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Ochrony Mazurskiego Parku Narodowego
 • Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
 • WWF Polska

Zdjęcie: Puszcza Białowieska / fot. Tomasz Wilk


 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl