Posprzątaliśmy Zagórską Strugę
26 kwietnia 2012
Festiwal Nauki "Tajemnice Doliny Neru"
27 kwietnia 2012
Pokaż wszystkie
Z wizytą u beskidzkich głuszców

21 kwietnia członkowie i sympatycy Częstochowskiej Grupy Lokalnej OTOP odwiedzili hodowlę wolierową głuszców w Jaworzynce-Krężelce w Nadleśnictwie Wisła.

Ośrodek powstał w ramach działań podjętych w związku z drastycznym spadkiem liczebności tego największego z europejskich kuraków w Beskidzie Śląskim. W 2002 na obszarze 25 000 ha stwierdzono zaledwie 10 osobników. Efektem pracy  leśników i naukowców jest  zwiększenie liczebności głuszca poprzez uwalnianie ptaków w beskidzkich lasach. W ciągu 7 lat  wyhodowano i uwolniono ponad 400 osobników. Obserwacje i monitoring potwierdzają, że uwolnione z hodowli głuszce rozmnażają się na wolności, co jest największą nagrodą za niezwykły trud włożony przez pracowników tej hodowli.

Samica głuszca, fot. M.Borowik

W przeszłości na tym terenie odbywały się polowania na głuszce, w których uczestniczyli m.in. Karol I (ostatni cesarz Austri), Ignacy Mościcki czy dawny właściciel tej części beskidzkich lasów – arcyksiążę Fryderyk Habsburg. Do lat 50. XX w. wspierano i chroniono miejsca występownia głuszców, których liczebność uznawano wówczas za wysoką.
Rozwój cywilizacji spowodował duże zmiany w środowisku naturalnym głuszca, co przełożyło się na spadek jego liczebnośći. Do najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy należy zaliczyć:

  • intensyfikację gospodarki leśnej, głównie poprzez wycinkę  starych drzewostanów, zalesianie każdego skrawka wolnej przestrzeni oraz zagęszczanie lasów,
  • dużą penetrację ostoi głuszca przez ludzi,
  • znaczący wzrost powierzchni zajętej przez budownictwo mieszkalne
  • wzrost liczby drapieżników, przede wszystkim  lisów i kun

Uczestnicy wyjazdu, pierwszy z prawej nadleśniczy Zenon Rzońca, fot. M. Borowik

Gospodarz i opiekun hodowli, nadleśniczy Zenon Rzońca  zaprezentował uczestnikom wyjazdu historię występowania tych ptaków na terenie Beskidów, a przede wszystkim  wypracowane metody rozmnażania głuszca, sposób karmienia oraz reintrodukcji.

Na członkach i sympatykach CzGL OTOp duże wrażenie zrobiły prezentowane przez pracowników ośrodka zdjęcia, film z tokowiska oraz ciekawa i barwna opowieść Zenona Rzońcy. Uczestnicy wycieczki mieli również okazję oglądania z bliska tokującego koguta głuszca, którego widok na długo pozostanie w ich pamięci. W drodze powrotnej odwiedzono stawy hodowlane w Ochabach koło Skoczowa, gdzie obserwowano m.in. ślepowrony, perkozy, śmieszki i łabędzie nieme. Łącznie w czasie wyjazdu udało się zobaczyć 49 gatunków ptaków oraz wiele gatunków roślin, m.in. lepiężnika białego, knieć błotną, a także śledzienicę skrętolistną. Wycieczka stanowiła również okazję do lepszej integracji grupy, która już planuje kolejne tego typu wydarzenia.

Relację przygotowała: Anna Zagroba


Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl