W Warszawie o ptakach Skandynawii
12 kwietnia 2013
Odwiedź Rumię i poznaj rezerwat Beka
17 kwietnia 2013
Pokaż wszystkie
Wodniczka w szkołach nad Biebrzą

W kwietniu 2013 r., w ramach projektu LIFE+ „Wodniczka biomasa” przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w szkołach należących do gminy Trzcianne, na terenie której gniazduje większość biebrzańskich wodniczek, stąd oficjalna nazwa gminy „Kraina Wodniczki”.

Lekcje przyrodnicze pt. „Wodniczka – z bagien księżniczka” miały na celu zapoznanie dzieci z objętym ochroną gatunkiem, jego zwyczajami i wymaganiami siedliskowymi. Przede wszystkim zależało nam na wzbudzeniu w uczestnikach zainteresowania i lokalnej dumy, właśnie ze względu na obecność wodniczki w ich miejscu zamieszkania. Mamy nadzieję, że takie działania zwiększą w przyszłości zaangażowanie mieszkańców w ochronę przyrody w Dolinie Biebrzy.

Zajęcia składały się prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach „Porozumienia o ochronie wodniczki”. Następnie uczniowie brali udział w grach i zabawach poszerzających ich wiedzę o ptakach i ochronie przyrody, szczególnie Bagien Biebrzańskich. Dzieci dowiedziały się na czym polega gatunek parasolowy, ochrona czynna, poznały też inne chronione gatunki bagienne oraz metody wykorzystania koszonej na bagnach biomasy. Lekcje kończyły się quizem z nagrodami podsumowującym zdobytą przez uczniów wiedzę.

W sumie przeprowadzaliśmy 16  lekcji, dla czterech szkół. Wiekowo grupy były  bardzo zróżnicowane: od zerówki po ostatnią klasę gimnazjalną. Łącznie w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 297 uczniów.

 

Fot. główna: Uczniowie podczas lekcji OTOP nt. wodniczki. – B. Dąbrowska

Fot. 1: zajęcia przyrodnicze cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. – B. Dąbrowska

Wodniczkowe zajęcia edukacyjne w gm. Trzcianne (kwiecień 2013)

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl