Zmarł Jerzy Desselberger – twórca logo OTOP
8 sierpnia 2013
Członkowie Podkarpackiej GL OTOP ratują szczudłaka
13 sierpnia 2013
Pokaż wszystkie
Powstrzymajmy rzeź ptaków w Egipcie!

Jako polski partner federacji BirdLife International gorąco zachęcamy o poparcie petycji przygotowanej przez NABU – naszego niemieckiego odpowiednika zbierającego podpisy pod apelem o zatrzymanie zatrważającej rzezi ptaków wędrownych w Egipcie.

Polowania na ptaki to w Egipcie zwyczaj znany od czasów faraonów, jednak w ostatnich latach, a zwłaszcza od czasu tzw. arabskiej wiosny, problem znacząco przybrał na sile. Co roku ok. 10 mln osobników ginie w sieciach, które ciągną się przez 700 km egipskiego wybrzeża, od granicy z Libią do granicy ze Strefą Gazy. Wpadają w nie ptaki, które dolatują tu bardzo zmęczone wyczerpującym przelotem nad Morzem Śródziemnym, w drodze na zimowiska na południe od Sahary. Poza chwytaniem w sieci wiele z nich (m.in. ptaki szponiaste oraz ptaki wodne, zatrzymujące się na śródlądowych jeziorach) jest zabijanych z broni palnej. 

Jeśli chcesz, możesz juz teraz przejść do petycji na stronie NABU

 

Niemiecki reportaż na temat masowego chwytania ptaków w Egipcie (źródło: NABU/YouTube)

Sytuacja w Egipcie niweczy starania podejmowane przez organizacje i instytucje zajmujące się ochroną ptaków w Europie, w tym również w Polsce. Stanowi również rażące naruszenie międzynarodowych konwencji o ochronie gatunków wędrownych, których Egipt jest sygnatariuszem. Nawet wśród osób zajmujących się tym procederem zaczynają pojawiać się głosy o mniejszej niż dawniej liczbie osobników, co jednak nie przekłada się w żaden sposób na zmniejszenie skali problemu.

Na stronie internetowej NABU można podpisać się pod petycją skierowaną do rządu Egiptu, w której znalazły się następujące postulaty:

  • natychmiastowego podjęcia działań minimalizujących liczbę zabijanych ptaków,
  • wywiązania się przez władze krajowe ze zobowiązań wynikających z konwencji i innych międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony ptaków,
  • prawne uregulowanie kwestii gatunków łownych, dopuszczalnych limitów zapewniających zachowanie populacji na bezpiecznym poziomie, metod chwytania, okresów ochronnych, a także stworzenie właściwego systemu kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów,
  • stanowczego karania wszelkich przypadków naruszania obecnych i przyszłych regulacji prawnych dotyczących ochrony ptaków,
  • wsparcia i systematycznego wdrażania Planu Działań na rzecz Ochrony Afrykańsko-Euroazjatyckich Wędrownych Ptaków Lądowych, przygotowywanego przez Sekretariat Konwencji Bońskiej

Petycja zostanie przekazana również rządowi Niemiec, od którego jej autorzy domagają się:

  • wpłynięcia i udzielenia wsparcia (technologicznego i finansowego) partnerom w Egipcie w zakresie skutecznej walki z nielegalnym zabijaniem ptaków,
  • opracowanie priorytetów finansowych dla niemieckich instytucji i programów realizowanych na terenie Egiptu, w ramach których mogą być wspierane działania minimalizujące chwytanie dzikich ptaków. Przede wszystkim konieczne jest aktywne wsparcie edukacji ekologicznej oraz rozwijanie alternatywnych sposobów uzyskania dochodów przez lokalną ludność (problem chwytania ptaków jest w dużej mierze związany z potężnym kryzysem ekonomicznym, w jakim pogrążony jest Egipt).

Aby przejść do petycji i udzielić jej swojego poparcia, kliknij TUTAJ. 

Zdjęcie główne: przepiórka w egipskich sieciach, fot. Holger Schulz/NABU
 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl