Obserwujesz ptaki? Podziel się informacją. Wspólnie stworzymy Atlas ptaków lęgowych Europy - OTOP

Obserwujesz ptaki? Podziel się informacją. Wspólnie stworzymy Atlas ptaków lęgowych Europy

Komisja Europejska pyta obywateli UE o Wspólną Politykę Rolną
4 kwietnia 2017
Posprzątaliśmy Rezerwat Beka
11 kwietnia 2017
Pokaż wszystkie
Obserwujesz ptaki? Podziel się informacją. Wspólnie stworzymy Atlas ptaków lęgowych Europy

Lelek, fot. Marcin Łukawski

OTOP zachęca wszystkich obserwatorów ptaków do przekazywania informacji o gniazdujących gatunkach ptaków. Dane zebrane od pasjonatów z całego kraju posłużą do nowego wydania Atlasu ptaków lęgowych Europy (EBBA2). To międzynarodowy projekt, dzięki któremu poznamy aktualne rozmieszczenie oraz liczebność wszystkich lęgowych gatunków ptaków we wszystkich krajach Europy w latach 2013-2017.

Informacje o gniazdujących gatunkach ptaków przekazywać można m.in. za pomocą portalu do notowania obserwacji ptaków www.ornitho.pl. Nawet wpisy o gniazdujących na naszych podwórkach bocianach białych lub sikorach bogatkach karmiących pisklęta w budce mogą być ważnym uzupełnieniem Atlasu. Specjaliści mogą przekazać cenne obserwacje gatunków rzadkich i trudnych do wykrycia, dlatego warto poświęcić więcej czasu na poszukiwanie nowych stanowisk lęgowych w swojej okolicy.

Pierwsza edycja „Atlasu ptaków lęgowych Europy” (Hagemeijer, Blair 1997) ukazała się 20 lat temu. Obecnie, po raz drugi w historii Europy, podejmowana jest próba kompleksowej oceny rozmieszczenia i liczebności wszystkich lęgowych gatunków ptaków na kontynencie, a także analiza zmian tych parametrów w ostatnich 20-30 latach. Ma to szczególne znaczenie w obliczu trwających, głębokich zmian w sposobie użytkowania terenu, dewastacji wielu typów siedlisk czy wzrastającej populacji ludzi i związanej z tym antropopresji. Oprócz waloru naukowego i faunistycznego, dane zaprezentowane w Atlasie mogą mieć również znaczenie dla starań o efektywniejszą ochronę ptaków w Europie.

Projekt zbierania danych do Atlasu w Europie koordynuje EBCC (European Bird Census Council) przy wsparciu organizacji krajowych realizujących projekt w poszczególnych państwach. W Polsce zbieraniem danych zajmie się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

„Zbieranie danych do Atlasu to typowy przykład wykorzystania nauki obywatelskiej (ang. citizen science). Informacje przekazywane przez obserwatorów są bardzo cenne, ponieważ wiedza o aktualnym rozmieszczeniu i zmianach liczebności ptaków pozwala nie tylko lepiej je chronić, ale także lepiej rozumieć inne zmiany i zagrożenia dla środowiska naturalnego” – mówi Tomasz Chodkiewicz, koordynator projektu Monitoringu Ptaków Polski w OTOP.

Wyniki podsumowane i zaprezentowane będą w książce, której druk planowany jest na rok 2020, oraz w portalu zawierającym interaktywne mapy i dane, która zacznie działać w roku 2019. Oprócz części opisowej, integralną częścią prezentacji wyników będą mapy agregowane do kwadratów 50×50 km i obrazujące: rozmieszczenie (obecność gatunku oraz kategorię gniazdowania), przestrzenną zmienność liczebności populacji gatunku,  prawdopodobieństwo występowania gatunku oraz zmiany zasięgu w odniesieniu do pierwszej edycji Atlasu EBBA.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę OTOP:
https://otop.org.pl/naszeprojekty/liczymy/atlas-ptakow-legowych/

Więcej informacji o Atlasie można przeczytać na stronie:
http://www.ebba2.info/what-is-ebba2-and-why-ebba2/

 

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl