OTOP w koalicji „Ratujmy Rzeki”
31 marca 2017
Obserwujesz ptaki? Podziel się informacją. Wspólnie stworzymy Atlas ptaków lęgowych Europy
10 kwietnia 2017
Pokaż wszystkie
Komisja Europejska pyta obywateli UE o Wspólną Politykę Rolną

Fot. Cezary Korkosz

Komisja Europejska przygotowuje obecnie reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Reforma ta zdecyduje o kształcie i przyszłości systemu produkcji żywności i gospodarki rolnej. KE prowadzi konsultacje społeczne, w których może wziąć udział każdy obywatel Unii Europejskiej aby wypowiedzieć się w sprawie przyszłego kształtu WPR.
Zachęcamy Polki i Polaków, aby razem z organizacjami pozarządowymi powiedzieli: „Najwyższy czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie!” Wspólnie chcemy pokazać Komisji Europejskiej, że zmiany są potrzebne i możliwe!

Aby ułatwić Państwu wzięcie udziału w konsultacjach, proponujemy poparcie kilku wybranych odpowiedzi przy pomocy naszego narzędzia. Państwa imię, nazwisko i adres e-mail nie będą przekazane Komisji Europejskiej. Otrzyma ona Państwa odpowiedzi anonimowo.

Wspólna Polityka Rolna szkodzi środowisku, przyczynia się do zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, erozji gleby i zanieczyszczenia wody. Ptaki krajobrazu rolniczego są obecnie najbardziej zagrożoną grupą ptaków w Europie. W ciągu ostatnich 30 lat ich populacja zmniejszyła się o prawie 50%. Oznacza to, że z terenów uprawnych zniknęła w tym okresie prawie połowa ptaków. Poprzednia próba „zazielenienia” WPR nie powiodła się zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i zatrzymania utraty różnorodności biologicznej.

Obecnie około 40% budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na WPR. W obecnym kształcie umniejsza ona znaczenie środowiska, zdrowia publicznego i zrównoważonego rozwoju, nie powstrzymuje też spadku liczby rolników w UE. Zreformowana WPR musi działać w sposób spójny ze wszystkimi innymi obszarami polityki, zwłaszcza dotyczącymi ochrony środowiska, w celu zapewnienia przyszłości rolnikom, obywatelom i naszej przyrodzie.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z Fundacją WWF Polska zachęcają organizacje pozarządowe oraz fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty do włączenia się w konsultacje społeczne ogłoszone przez Komisję Europejską poświęcone reformie WPR. W tym celu międzynarodowe organizacje: BirdLife Europe & Central Asia, the European Environmental Bureau (EEB) oraz WWF EU zorganizowały kampanię na rzecz zmiany WPR pod nazwą Living Land. W ramach kampanii Living Land przygotowano także proponowane odpowiedzi, których można użyć wypełniając formularz konsultacji. Strona www.living-land.org została przetłumaczona na kilkanaście języków, w tym polski.

Strona konsultacji KE: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl