Międzynarodowy Dzień Ptasich Chórów
5 maja 2017
Skarby przyrodnicze delty rzeki Redy
15 maja 2017
Pokaż wszystkie
Ponad 250 000 Europejczyków za reformą polityki rolnej

Fot. Cezary Korkosz

Do Komisji Europejskiej trafił zdecydowany przekaz: polityka rolna UE musi zostać radykalnie zmieniona. To zdanie wyrażone przez 258.708 obywateli i 600 organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw w największych publicznych konsultacjach UE w sprawie polityki rolnej, które zakończyły się 2 maja.

Tak wysokie poparcie to efekt kampanii Living Land, prowadzonej przez WWF, BirdLife Europe oraz Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB), wzywających do takiej reformy unijnej polityki rolnej, aby chroniła nasz klimat i środowisko, była sprawiedliwa dla rolników i konsumentów, a także przyczyniała się do zdrowego i trwałego rozwoju produkcji żywności. W kampanii Living Land wzięło udział 258.708 osób, 600 organizacji i przedsiębiorstw reprezentujących konsumentów, sektor spożywczy, dostawców wody pitnej oraz promujących ochronę środowiska, rozwój, zdrowie i dobrostan zwierząt.

Jabier Ruiz z WWF powiedział: „Przesłanie jest jasne: Europejczycy dbają o rolnictwo, żywność i naturę. Nie chcą więc, aby żywność dla nich była produkowana kosztem przyrody. Chcą, aby pieniądze publiczne były inwestowane w inny model rolnictwa – taki, który będzie służył zrównoważonemu rolnictwu i społecznościom wiejskim, nie będzie niszczył zasobów naturalnych i unicestwiał gatunków. Zobaczymy, czy Komisja Europejska wypełni swój mandat nadając polityce rolnej nowy kierunek, który będzie w przyszłości wspierał zrównoważony system produkcji żywności i hodowli zwierząt”.

Ariel Brunner z BirdLife Europe powiedział: „Setki tysięcy ludzi z całej Europy zażądały podjęcia działań. Komisja musi na to żądanie odpowiedzieć i zaproponować ambitną politykę, która przywróci zanikającą na kontynencie różnorodność biologiczną. Nadszedł czas na zrównoważone rolnictwo. W czasach, kiedy zmniejsza się wiara w Unię Europejską, Komisja musi wysłuchać tego ważnego głosu obywateli Europy i przekonująco zareagować”.

Pieter de Pous z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB), powiedział: „Jeśli UE ma się zmienić, sprostać największym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi i załamaniem ekosystemu oraz naprawić niedziałający system produkcji żywności i gospodarki rolnej UE to zdecydowana reforma WPR – najstarszej, najbardziej kontrowersyjnej i najmniej efektywnej wspólnej polityki unijnej – jest nieunikniona. Przede wszystkim potrzebujemy jasności co do tego, jaki powinien być przyszły system subsydiów rolnych, dopiero wtedy można rozmawiać o budżecie UE”.

Obecnie około 40% budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na WPR. Ta polityka jest głównym motorem niezrównoważonego rolnictwa w Europie, ponieważ stymuluje przemysłową produkcję żywności powodującą degradację środowiska. Niezrównoważone rolnictwo szkodzi środowisku powodując spadek różnorodności biologicznej, przyczynia się do zmian klimatu, erozji gleby i zanieczyszczenia wody. Jest także odpowiedzialna za znikanie i spadek liczebności gatunków. Z obszarów wiejskich zniknęło ponad 58% ptaków krajobrazu rolnego, a 24% europejskich trzmieli jest zagrożonych wyginięciem, co pociąga za sobą ogromne straty ekonomiczne. WPR nie uwzględnia również potrzeb społecznych obszarów wiejskich: w latach 2007-2013 utracono około 20% miejsc pracy w sektorze rolnym, a coraz więcej drobnych rolników rezygnuje z działalności gospodarczej.

Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi wyniki konsultacji publicznych na konferencji w Brukseli 7 lipca 2017 r. i opublikuje komunikat na temat przyszłości WPR przed końcem 2017 r. Nowa wspólna polityka rolna UE powinna zostać w całości wdrożona przez państwa członkowskie do roku 2021.


Kampania Living Land została stworzona przez BirdLife Europe & Central Asia, European Environmental Bureau (EEB) oraz WWF EU. Organizacje, które dołączyły do kampanii chcą, aby zreformowana WPR:

  • Była uczciwa – wobec rolników i społeczności wiejskich.
  • Chroniła przyrodę w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt.
  • Była zdrowa – abyśmy mieli dobre jedzenie i mogli zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom.
  • Była globalnie odpowiedzialna – za klimat naszej planety i zrównoważony rozwój na całym świecie.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl