Koalicja Rolnictwo dla Przyrody - OTOP
Projekt „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”
4 marca 2020
Droga wodna E40 | wybór wariantów w Studium Wykonalności
4 marca 2020
Pokaż wszystkie
Koalicja Rolnictwo dla Przyrody

Lubelszczyzna, fot. Monika Klimowicz

Rolnictwo jest niezbędnym elementem naszego świata – dostarcza żywności i daje zatrudnienie znacznej części społeczeństwa. Jednak intensywne rolnictwo, wdrażane na olbrzymich obszarach Europy, często negatywnie oddziałuje na zasoby przyrodnicze naszego kontynentu, produkując jednocześnie żywność niskiej jakości. Jednym z głównych narzędzi, które wspierać mają pro-środowiskowe rozwiązania w rolnictwie są instrumenty finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. programy rolno-środowiskowo-klimatyczne. Dotychczasowe doświadczenia, poparte także analizami i pracami badawczymi, wskazują jednak, że efektywność wcześniejszych rozwiązań, wdrażanych w ramach WPR w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jest bardzo niska.

Potrzebujemy zmiany! Zmiany w rolnictwie, która przyczyni się zarówno do znacznie skuteczniejszej ochrony zasobów przyrodniczych i klimatu, ale  także wesprze produkcję żywności wysokiej jakości. Czas na dokonanie tej zmiany właśnie nadszedł – przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021–2027. Weszliśmy w etap projektowania budżetu Unii i wdrażania Zielonego Ładu, a także planowania unijnych instrumentów finansowych, takich jak Wspólna Polityka Rolna.

Przyrodnicze organizacje pozarządowe w Polsce uzgodniły, że potrzebujemy silnego, wspólnego głosu w sprawie zrównoważonego rolnictwa – tak narodził się pomysł na Koalicję „Rolnictwo dla Przyrody”. Koalicję, która powstała w styczniu 2020, tworzą organizacje pozarządowe o dużym doświadczeniu we wdrażaniu i promowaniu rolnictwa przyjaznego przyrodzie – zarówno na gruncie praktycznym, jak i formalnym. Koalicję tworzą obecnie: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, WWF Polska oraz Natura International Polska. Priorytetowymi tematami Koalicji są (1) kształt i zakres eko-programów, (2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027, w szczególności kształt i zakres programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz (3) normy Dobrej Kultury Rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Jednym z pierwszych działań Koalicji było włączenie się do pracy zespołu przygotowującego nowy projekt  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021–2027. Kluczowym zadaniem Koalicji, planowanym na najbliższe miesiące, jest opracowanie i przedstawienie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, własnych propozycji rozwiązań wspierających rolnictwo przyjazne przyrodzie.

Prace OTOP w Koalicji „Rolnictwo dla Przyrody”, realizowane są w ramach projektu „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

 

Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl