Projekt „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”
4 marca 2020
Droga wodna E40 | wybór wariantów w Studium Wykonalności
4 marca 2020
Pokaż wszystkie
Koalicja Rolnictwo dla Przyrody

Lubelszczyzna, fot. Monika Klimowicz

Rolnictwo jest niezbędnym elementem naszego świata – dostarcza żywności i daje zatrudnienie znacznej części społeczeństwa. Jednak intensywne rolnictwo, wdrażane na olbrzymich obszarach Europy, często negatywnie oddziałuje na zasoby przyrodnicze naszego kontynentu, produkując jednocześnie żywność niskiej jakości. Jednym z głównych narzędzi, które wspierać mają pro-środowiskowe rozwiązania w rolnictwie są instrumenty finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. programy rolno-środowiskowo-klimatyczne. Dotychczasowe doświadczenia, poparte także analizami i pracami badawczymi, wskazują jednak, że efektywność wcześniejszych rozwiązań, wdrażanych w ramach WPR w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jest bardzo niska.

Potrzebujemy zmiany! Zmiany w rolnictwie, która przyczyni się zarówno do znacznie skuteczniejszej ochrony zasobów przyrodniczych i klimatu, ale  także wesprze produkcję żywności wysokiej jakości. Czas na dokonanie tej zmiany właśnie nadszedł – przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021–2027. Weszliśmy w etap projektowania budżetu Unii i wdrażania Zielonego Ładu, a także planowania unijnych instrumentów finansowych, takich jak Wspólna Polityka Rolna.

Przyrodnicze organizacje pozarządowe w Polsce uzgodniły, że potrzebujemy silnego, wspólnego głosu w sprawie zrównoważonego rolnictwa – tak narodził się pomysł na Koalicję „Rolnictwo dla Przyrody”. Koalicję, która powstała w styczniu 2020, tworzą organizacje pozarządowe o dużym doświadczeniu we wdrażaniu i promowaniu rolnictwa przyjaznego przyrodzie – zarówno na gruncie praktycznym, jak i formalnym. Koalicję tworzą obecnie: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, WWF Polska oraz Natura International Polska. Priorytetowymi tematami Koalicji są (1) kształt i zakres eko-programów, (2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027, w szczególności kształt i zakres programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz (3) normy Dobrej Kultury Rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Jednym z pierwszych działań Koalicji było włączenie się do pracy zespołu przygotowującego nowy projekt  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021–2027. Kluczowym zadaniem Koalicji, planowanym na najbliższe miesiące, jest opracowanie i przedstawienie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, własnych propozycji rozwiązań wspierających rolnictwo przyjazne przyrodzie.

Prace OTOP w Koalicji „Rolnictwo dla Przyrody”, realizowane są w ramach projektu „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.