Zielony Tydzień w PE nie taki zielony - OTOP
Światowy Dzień Migracji Ryb | 24 października 2020
24 października 2020
Poszukujemy Dyrektora OTOP | rekrutacja
29 października 2020
Pokaż wszystkie
Zielony Tydzień w PE nie taki zielony

Krajobraz rolny Roztocza, fot. Monika Klimowicz-Kominowska

W dniach 19–23 października 2020 r. w Parlamencie Europejskim odbył się szereg posiedzeń i głosowań dotyczących kluczowych spraw związanych ze wspólną polityką rolną na lata 2021–2027. Jest to największa unijna polityka, na którą przeznaczone zostanie niemal 400 mld euro (około 1/3 budżetu UE). Jednocześnie jest to polityka, która ma ogromny wpływ na przyrodę i klimat.

Tegoroczny Zielony Tydzień w Unii Europejskiej (#EUGreenWeek) rozpoczął się od publikacji przez Europejską Agencję Środowiska raportu o stanie przyrody w UE. Wnioski płynące z niego nie są niestety optymistyczne – zasoby przyrodnicze Europy nieprzerwanie się kurczą, spada różnorodność biologiczna lądów i mórz. W tym samym czasie, gdy odbywały się wirtualne konferencje, będące częścią Zielonego Tygodnia i dyskutowano nad szansami na poprawę sytuacji różnorodności biologicznej i zwiększeniem przestrzeni przeznaczanej dla natury, w Parlamencie Europejskim ważyły się losy szeregu unijnych legislacji ściśle powiązanych z ochroną przyrody i klimatu. Europosłowie głosowali między innymi  nad zapisami wspólnej polityki rolnej na lata 2021–2027 (WPR).

Samica potrzosa, fot. Monika Klimowicz-Kominowska

We wtorek 20 października odbyły się jedne z najważniejszych głosowań. Niestety, pomimo sporego nacisku społecznego, do którego przyłączyli się naukowcy i organizacje pozarządowe (w tym BirdLife Europe i OTOP) z całej Europy, nie udało się przekonać eurodeputowanych, by zagłosowali za odrzuceniem obecnej propozycji wspólnej polityki rolnej. Propozycja ta od początku istnienia (rok 2018) jest mocno krytykowana w kontekście nieefektywności w zakresie pilnej potrzeby zapobiegania kryzysowi różnorodności biologicznej (pisaliśmy o tym m.in. tutaj). W wielu miejscach nie uwzględnia rezultatów najnowszych badań i analiz naukowych. Wynika to m.in. z tego, że przygotowana została przed ogłoszeniem zasad Europejskiego Zielonego Ładu (2019 rok) i przed publikacją dwóch ważnych unijnych strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. (2020 rok; pisaliśmy o nich tutaj).

Poprawka 1147 do propozycji WPR, której przyjęcie umożliwiłoby odesłanie propozycji WPR do Komisji Europejskiej w celu poprawy jej zapisów, została odrzucona. Tylko 166 posłów opowiedziało się za jej przyjęciem (z Polski posłanki: Róża Thun i Sylwia Spurek), 503 przeciw, a 22 posłów się wstrzymało. Jednocześnie przegłosowano wiele poprawek, które w tygodniu poprzedzającym Zielony Tydzień, zgłoszone zostały przez trzy największe ugrupowania Parlamentu Europejskiego – S&D, RENEW i EPP. Pakiet tych wspólnych dla trzech ugrupowań poprawek nazwany został „zabójczym porozumieniem” (ang. deadly deal), ponieważ większość z nich jest niekorzystna dla przyrody i oznacza, że przyszła WPR będzie raczej narzędziem sprzyjającym destrukcji różnorodności biologicznej niż jej ochrony. Odrzucona została także poprawka, zgodnie z którą do 2027 roku emisja gazów cieplarnianych, wynikająca z gospodarki rolnej, miała zostać obniżona o 30%.

W piątek 23 października 2020 r. odbyło się głosowanie końcowe, podczas którego posłowie decydowali o przyjęciu lub odrzuceniu całości projektu WPR na lata 2021–2027, uwzględniającego wszystkie głosowane wcześniej poprawki. Ponownie, pomimo wielu apelów, nie udało się przekonać eurodeputowanych do odrzucenia szkodliwego dla przyrody i klimatu, a także rolników i wszystkich obywateli UE projektu. Przegłosowany został większością 425 głosów. Za odrzuceniem opowiedziało się tylko 212 posłanek i posłów, w tym z Polski: Robert Biedroń, Krzysztof Jurgiel, Łukasz Kohut, Sylwia Spurek, Róża Thun, Anna Zalewska.

Obecnie każdego roku prawie 60 miliardów euro z pieniędzy podatników UE wydaje się na bezpośrednie dopłaty dla rolników, które w większości przypadków finansują intensywne uprzemysłowione rolnictwo. Taki model prowadzi bezpośrednio do utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia wody i powietrza, nadmiernego zużycia wody i przyczynia się do kryzysu klimatycznego. Podczas Zielonego Tygodnia w UE Parlament Europejski opowiedział się za jego utrzymaniem, a co za tym idzie – w zasadzie wykluczył możliwość osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Podsumowując to, co wydarzyło się podczas Zielonego Tygodnia w Parlamencie Europejskim, Harriet Bradley, specjalistka ds. polityki rolnej w BirdLife International, powiedziała: „[Europosłowie – dop. red.] Uznając, że wiedzą lepiej niż naukowcy, pokazali, że reprezentują lobby intensywnego rolnictwa i oligarchów, a nie europejskich obywateli. Jasne jest, że [przyjęta – dop. red.] propozycja osłabi Zielony Ład [przewodniczącej – dop. red.] von der Leyen, a jedynym wiarygodnym obecnie rozwiązaniem jest odrzucenie projektu WPR przez Komisję.”

Nie mamy więcej czasu, by zapobiec katastrofom ekologicznej i klimatycznej. Dlatego organizacje pozarządowe i ruchy społeczne nie składają broni. Od teraz nasze apele kierujemy do Komisji Europejskiej, która może jeszcze odrzucić przegłosowany w Parlamencie projekt (#WithdrawTheCAP). Na stronie OTOP będziemy na bieżąco informować o postępach kampanii na rzecz lepszej wspólnej polityki rolnej.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl