Poszukujemy Dyrektora OTOP | rekrutacja - OTOP
Zielony Tydzień w PE nie taki zielony
28 października 2020
Europejskie Dni Ptaków 2020 | wyniki z Polski
29 października 2020
Pokaż wszystkie
Poszukujemy Dyrektora OTOP | rekrutacja

Błotniak stawowy, fot. Przemysław Kumorek

Rozumiesz sektor pozarządowy i wiesz jak się w nim poruszać? Zarządzanie biurem, budżetem, projektem i zespołem to Twoja mocna strona? Potrafisz zaangażować innych wokół wspólnego celu, ale też oddać im odpowiedzialność i budować partnerskie relacje? Dbanie o rozwój własny, ludzi i organizacji są dla Ciebie ważne? Bliskie Ci jest także myślenie o otaczającej nas przyrodzie czy bycie blisko natury?

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „tak”, to na Ciebie czekamy!

Doświadczenie i umiejętności ważne dla nas:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe z zarządzania
 • 10 lat stażu pracy, w tym zarządzania ludźmi/projektami
 • znajomość i rozumienie specyfiki sektora pozarządowego
 • kompleksowe zarządzanie projektem, zespołem projektowym i budżetem
 • umiejętność zarządzania zespołem rozproszonym i mieszanym (centrala i biura terenowe, tryb pracy zdalnej i stacjonarnej)
 • znajomość prawa pracy, podstaw księgowości i finansów
 • wiedza na temat pozyskiwania grantów, funduszach europejskich mile widziana
 • doświadczenie w pracy przy międzynarodowych projektach mile widziane
 • język angielski pozwalający na swobodne porozumiewanie się (C1)
 • bardzo dobra znajomość MS Office
 • prawo jazdy kat. B i gotowość do podroży służbowych

Kompetencje interpersonalne i menedżerskie cenione w OTOP:

 • budowanie współpracy w zespole – „team spirit” i „team player”
 • komunikacja i budowanie relacji z innymi, partnerskie podejście
 • zarządzanie zespołem – dzielenie się wiedzą i korzystanie z potencjału innych
 • skuteczne zarządzanie pracą własną i zespołu – planowanie, priorytety, realizacja celów
 • proaktywność, odwaga w działaniu i szukaniu nowych rozwiązań
 • myślenie strategiczne, koncepcyjne, przekuwanie wizji na działanie
 • nastawienie na rozwój siebie, zespołu, organizacji
 • rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Twoje zadania:

 • realizacja założonych celów i działań statutowych Stowarzyszenia
 • organizacja pracy i zarządzanie biurem
 • zarządzanie zespołem (centrala i biura terenowe)
 • dbanie o efektywną komunikację i przepływ informacji
 • nadzór nad koordynacją projektów prowadzonych przez OTOP
 • nadzór nad tworzeniem i realizacją budżetu, koordynacja finansów organizacji
 • reprezentowanie organizacji na zewnątrz i współpraca z partnerami
 • poszukiwanie środków na działania statutowe Stowarzyszenia ze źródeł zewnętrznych.

Praca z nami to dla Ciebie:

 • możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwoju zawodowego
 • przynależność do zespołu entuzjastów
 • realny wpływ na ochronę przyrody w Polsce
 • udział w międzynarodowych projektach i aktywnościach w ramach partnerstwa BirdLife International
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne zasady pracy (praca zdalna-stacjonarna, godziny pracy), nastawienie na rezultat
 • wynagrodzenie na poziomie 8 000-10 000 PLN brutto.

Prosimy o wysłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacje@otop.org.pl z nazwą stanowiska w tytule (Dyrektor OTOP) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, do dnia 16 listopada 2020 r.

Treść klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) jest organizacją pozarządową, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się razem z nami!

Pakiet aplikacyjny do pobrania

Wpłacam