Source areas and stepping stones in Aquatic Warbler conservation | Zaproszenie na sympozjum - OTOP

Source areas and stepping stones in Aquatic Warbler conservation | Zaproszenie na sympozjum

Ptasia grypa na Wybrzeżu
25 lutego 2021
Zagrożenie dla Wisły staje się faktem | Zaproszenie na konferencję prasową
11 marca 2021
Pokaż wszystkie
Source areas and stepping stones in Aquatic Warbler conservation | Zaproszenie na sympozjum

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w międzynarodowym sympozjum “Source areas and stepping stones in Aquatic Warbler conservation”. Jest ono przygotowane w ramach projektu  „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce, realizowanego w latach 2017-2021, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  w ramach osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.

Sympozjum jest organizowane przez OTOP we współpracy z BirdLife Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT) i będzie jednym z pierwszych wydarzeń w ramach obchodów 30-lecia OTOP. Obrady będą się toczyć 16 i 17 marca 2021 na platformie zoom.

Program sympozjum i linki do spotkania

We invite you to participate in the international symposium “Source areas and stepping stones in Aquatic Warbler conservation”. It is prepared as part of the project “Strengthening of the south-eastern metapopulation of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola in Poland, implemented in 2017- 2021, co-financed by the European Union, under priority axis II of The Operational Programme Infrastructure & Environment, Measure 2.4.

The symposium is organized by The Polish Society for the Protection of Birds (OTOP) in collaboration with BirdLife Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT) and will be one of the first events to celebrate the 30th anniversary of OTOP. The session will take place on March 16 and 17, 2021 on the zoom platform. 

Symposium program and links to the meeting

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl