Pomóż nam chronić wodniczkę i dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki! | Patronite - OTOP

Pomóż nam chronić wodniczkę i dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki! | Patronite

XII Rajd Ptasiarzy | 8 maja 2021
5 maja 2021
Światowe Dni Ptaków Wędrownych 2021 | 8-9 maja
7 maja 2021
Pokaż wszystkie
Pomóż nam chronić wodniczkę i dołącz do Klubu Obrońców Wodniczki! | Patronite

Projekt: Dawid Kilon

Wodniczka jest najrzadszym i zarazem jedynym globalnie zagrożonym gatunkiem z rzędu wróblowych żyjącym w kontynentalnej części Europy. Jej światowa populacja w 2020 roku liczyła jedynie ok. 11 tys. śpiewających samców. W Polsce żyje od 3200 do maksymalnie 4500 śpiewających samców. Wodniczka wyginęła na terenie Europy Zachodniej w XX wieku, a w Europie Środkowej jej liczebność drastycznie zmalała.

Głównym powodem zmniejszenia populacji wodniczki jest utrata lub degradacja jej siedlisk. Głównym zagrożeniem jest niski poziom wody po niegdyś przeprowadzonych “melioracjach” torfowisk. Np. w Dolinie Szkwy (gmina Łyse, województwo ostrołęckie) w 1995 r. stwierdzono ok. 10 śpiewających samców wodniczki. W kolejnych latach teren ten został bardzo silnie osuszony, co pociągnęło za sobą silne zmiany siedliskowe niekorzystne dla wodniczki. Od 1997 r. wodniczki na tym terenie nie stwierdzono. Głównym zagrożeniem dla wodniczki na niektórych terenach (np. dolina Narwi, Bagno Wizna) jest całkowite i niemal równoczesne wykaszanie całej powierzchni łąk. Zwykle następuje to w ostatnich dniach czerwca i na początku lipca, a więc w trakcie lęgu wodniczki.

*Według metodyki liczenia wodniczki liczymy tylko śpiewające samce. Najłatwiej zlokalizować je w terenie na podstawie śpiewu, a tylko samce wodniczki śpiewają. W oparciu o przeprowadzone badania ustalono, że samic jest mniej więcej tyle samo, co samców, ale są one bardzo trudne do zaobserwowania.

Wiemy, jak uratować wodniczkę, ale potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego zapraszamy Cię do Klubu Obrońców Wodniczki – szczegóły zamieściliśmy tutaj: patronite.pl/wodniczka

Stworzyliśmy też specjalną zbiórkę: www.zrzutka.pl/z/wodniczka

Koniecznie zaproś do Klubu swoich znajomych! 

Efekty naszych prac możesz zobaczyć wiosną, gdy wodniczki przylecą i usłyszysz ich piękny śpiew!

Projekt: Dawid Kilon

Wpłacam