Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze #3 | zaproszenie na webinar - OTOP
Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/tka ds. rozliczeń projektów
20 lutego 2023
Poszukujemy osoby na stanowisko: Lidera/liderki ds. rozwoju członkostwa
10 marca 2023
Pokaż wszystkie
Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze #3 | zaproszenie na webinar

Zapraszamy na webinar, na którym będziecie mieć wyjątkową okazję posłuchać rolników-praktyków, którzy na terenie swoich gospodarstw utrzymują strefy buforowe!

Podczas webinaru dowiecie się:

  • Jak wyglądają strefy buforowe w konkretnych gospodarstwach?
  • Czy trudno jest utrzymać strefę buforową?
  • Jakie korzyści mogą mieć rolnicy z utrzymania stref buforowych?
  • Jak utrzymanie wody w torfowisku wpływa na ptaki krajobrazu rolniczego?

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom, 28.02.2023 (wtorek) w godzinach 10:30-12:30.

Aby wziąć udział w webinarze, prosimy o wypełnienie formularza.

PLAN WEBINARU:
1. Oparte o naturalne metody rozwiązania sprzyjające retencji i zapobiegające spływowi biogenów – praktyka w gospodarstwie rolnym. Patryk Kokociński
2. Obligatoryjne działania w gospodarstwie ekologicznym sprzyjające retencji i zapobiegające spływowi biogenów z punktu widzenia praktyka. Marta Żerańska
3. Zatrzymywanie wody na torfowiskach – praktyki OTOP w ochronie ptaków krajobrazu rolniczego. Bogumiła Błaszkowska i Krzysztof Stasiak
O PRELEGENTACH:
  • Patryk Kokociński – Rolnik roku regionu Morza Bałtyckiego 2021. W swoim gospodarstwie stosuje między innymi rozwiązania takie jak: utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, nie koszenie poboczy, pozostawienie miedz śródpolnych czy nawożenie na podstawie analizy gleby.

 

  • Marta Żerańska – laureatka krajowego etapu konkursu “Rolnik roku regionu Morza Bałtyckiego” organizowanego przez WWF w 2019 r. Razem z mężem prowadzi gospodarstwo ekologiczne, które w całości znajduje się na obszarze Natura 2000. W gospodarstwie państwa Żerańskich wprowadzone są praktyki między innymi takie jak: nawożenie precyzyjne, stosowanie płodozmianu, płytkiej orki, poplonów ścierniskowych, wypas bydła na pastwisku od marca do listopada.

 

  • Bogumiła Błaszkowska – geografka, przyrodniczka od ponad 25 lat pracuje w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, obecnie na stanowisku doradcy do spraw obszarów chronionych. Zawodowe zainteresowania od lat obejmują zagadnienie ochrony terenów podmokłych, szczególnie mokradeł strefy nadmorskiej oraz ochrony przyrody na terenach rolnych. Jest autorką wielu prac począwszy od dokumentacji zasobów przyrodniczych i waloryzacji terenu pod kątem ich ochrony, planów ochrony i zarządzania rezerwatów. Jest ekspertem praktycznej ochrony mokradeł użytkowanych rolniczo a także doradcą rolnośrodowiskowym, współpracuje od lat rolnikami i jest opiekunem gospodarstwa rolnego OTOP.

 

  • Krzysztof Stasiak – ornitolog, ekolog. Entuzjasta dzikiej przyrody pozbawionej komponentu homo sapiens. Terenowiec, nawet jeśli przy komputerze. Za 20 lat widzi siebie o 20 lat dalej od obecnej trajektorii cywilizacji. W OTOP Specjalista ds. nauki, czyli osoba, która tego też może się jeszcze nauczyć. Koordynator monitoringu wodniczki w ramach Monitoringu Ptaków Polski. “Chroniąc ptaki chronimy znacznie więcej” postrzega jako wagę kontekstu zależności ekologicznych pomiędzy gatunkiem wskazanym a jego otoczeniem.
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl