Wodniczka - OTOP - Page 6
15 kwietnia 2013

Wodniczka w szkołach nad Biebrzą

W kwietniu 2013 r., w ramach projektu LIFE+ „Wodniczka biomasa” przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w szkołach należących do gminy Trzcianne, na terenie której gniazduje większość biebrzańskich wodniczek, […]
5 marca 2013

Spędź wiosnę z wodniczką!

Do przylotu wodniczek z afrykańskich zimowisk zostało jeszcze trochę czasu, ale już dzisiaj warto go sobie zaplanować, by w wziąć udział w kolejnym sezonie liczenia tego […]
28 lutego 2013

Konferencja “Reed as a renewable resource”

Międzynarodowa konferencja dotycząca zrównoważonego użytkowania roślinności mokradłowej „Reed as a renewable resource” została zorganizowana w dniach 14-16 lutego 2013 na Uniwersytecie w Greifswaldzie w Niemczech. To […]
21 stycznia 2013

Studium możliwości wykorzystania kotłów mikro- i małoskalowych na biomasę (pellet) w powiecie monieckim.

Poszukujemy wykonawcy  studium możliwości wykorzystania mikro- i małoskalowych kotłów na biomasę (pellet) w powiecie monieckim. W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu „Zarządzanie siedliskiem wodniczki […]
4 grudnia 2012

Raport pełnego liczenia wodniczki 2012

W 2012 roku OTOP przeprowadził pełne liczenie wodniczki na obszarze całej Polski. Ptaki zostały policzone na wszystkich aktualnych i znanych z przeszłości stanowiskach wodniczki. Łączna liczba […]
19 listopada 2012

Kolejny sezon odkrzaczania w Dolinie Biebrzy

Jednym z realizowanych w projekcie „Wodniczka i biomasa”, działań ochrony czynnej siedlisk wodniczki, w dolinie Biebrzy, jest usuwanie krzewów i zakrzaczeń. Problem zarastania torfowisk i innych […]
11 października 2012

Nowy newsletter "Wodniczka i Biomasa" już dostępny

Miło nam poinformować, że jesienią ukazał się drugi numer naszego newslettera projektu LIFE+ „Wodniczka i Biomasa”, który podsumowuje nasze ostatnie działania. W tym wydaniu newlsettera opisujemy […]
3 września 2012

OTOP na Biebrzańskich Sianokosach 2012

Już po raz siódmy Biebrzański Park Narodowy zorganizował w swojej siedzibie unikatową imprezę: Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody. Biebrzańskie Sianokosy. Impreza Biebrzańska to […]
20 sierpnia 2012

Wodniczki powracają na małe stanowiska na Lubelszczyźnie.

Od szeregu lat głównymi, źródłowymi stanowiskami wodniczki na Lubelszczyźnie są Bagno Bubnów w Poleskim Parku Narodowym oraz Chełmskie Torfowiska Węglanowe. Poza nimi regularnie, w niewielkich ilościach […]
Wpłacam