Karsiborska Kępa: było sucho, żeby mogło być mokro
21 kwietnia 2013
Majowa promocja na sprzęt optyczny
29 kwietnia 2013
Pokaż wszystkie
Wnioski z warsztatów poświęconych ochronie torfowisk

W dniach 23-25 kwietnia w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty “Czy ochrona czynna torfowisk niskich ma sens?”, którą zorganizowaliśmy w ramach projektu LIFE “Wodniczka i biomasa”. 

Pierwszego dnia warsztatów zaprezentowano projekt “Wodniczka i biomasa” i omówiono kwestie ochrony torfowisk niskich w kontekście Bagien Biebrzańskich. Uczestnicy wysłuchali prezentacji przedstawicieli wykonawców Planu Zadań Ochronnyh dla Obszaru Natura 2000 (części siedliskowo-botanicznej oraz ornitologicznej), a także Katarzyny Ramotowskiej z firmy Biebrza Eco-Travel, któej wystąpienie pozwoliło spojrzeć na to zagadnienie z punktu widzenia turystyki przyrodniczej. Pierwszego dnia odbyła się również sesja warsztatowa umożliwiająca grupom na stworzenie listy głównych obszarów konfliktowych, jakie pojawiają się przy ochronie torfowisk. 

Drugiego dnia dokonano wstępnego podsumowania rezultatów sesji warsztatowej i wysłuchano cyklu prezentacji na temat różnych metod ochrony mokradeł. W czasie ożywionych dyskusji zastanawiano się nad plusami i minusami wypasu, koszenia ręcznego i mechanicznego, wypalania, a także nad efektami potencjalnej rezygnacji z podejmowania jakichkolwiek zabiegów ochrony czynnej. Po prezentacjach i dyskusjach uczestnicy odwiedzili rezerwat OTOP w Mścichach, gdzie poza oglądaniem stad rybitw czarnych i białoskrzydłych (oraz wielu innych gatunków) mogliśmy zapoznać się w terenie z efektami obecnie prowadzonych zabiegów ochronnych.

Ostatniego dnia głos zabrała m.in. Franziska Tannengerg z Uniwersytetu w Greiswaldzie, która zaprezentowała możliwości pogodzenia celów ochrony siedlisk i gatunków ptaków występujących na torfowiskach. Dokonano również podsumowania dotychczasowych dyskusji i prelekcji, czego efektem jest roboczy dokument przygotowany podczas sesji moderowanej przez Andrzeja Jermaczka z Klubu Przyrodników. Z dokumentem można zapoznać się poniżej. 

“Obszary zapalne” dla ochrony torfowisk niskich. Podsumowanie dyskusji na warsztatach pt. „Czy ochrona czynna torfowisk niskich ma sens?” (wersja robocza)

Konferencja “Czy ochrona torfowisk niskich ma sens?” – Osowiec-Twierdza, 23-25 kwietnia 2013

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl