Shadow List
25 lipca 2010
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa

– instrument prawny pozwalający w postępowaniu z udziałem społeczeństwa skoncentrować w jednym miejscu i czasie wszystkie strony postępowania, uczestników na prawach strony oraz innych przedstawicieli społeczeństwa, którzy są zainteresowani złożeniem dodatkowych wniosków i uwag w postępowaniu OOŚ lub SOOŚ. Otwarta rozprawa daje możliwość ku temu, aby w jednym miejscu i czasie zaprezentowane zostały stanowiska wszystkich biorących udział w sprawie, polemiki z tymi stanowiskami, docelowo ich zbliżenie, a nawet uzgodnienie, ewentualnie – precyzyjne określenie rozbieżności.

Rozprawa jest dokumentowana protokołem, w którym stanowiska stron muszą zostać odnotowane zgodnie ze stanem, w jakim zostały przedstawione. Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa jest tzw. fakultatywnym instrumentem prawnym, po który organ administracji nie ma obowiązku sięgać w każdym postępowaniu z udziałem społeczeństwa.

Przeprowadzenie rozprawy zależy od organu, a przede wszystkim od okoliczności danej sprawy – jeżeli może ona się przyczynić do przyspieszenia lub uproszczenia postępowania, zwiększenia efektywności udziału społecznego, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron (i jest taka szansa) oraz gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

O przeprowadzenie rozprawy otwartej dla społeczeństwa może wnioskować organizacja ekologiczna. Wniosek w tym zakresie może również złożyć każdy, kto składa wnioski i uwagi w części postępowania OOŚ prowadzonego z udziałem społeczeństwa. Wniosek musi być złożony odpowiednio wcześnie, tak, aby możliwe było wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy przed zakończeniem części postępowania prowadzonej z udziałem społeczeństwa (przed upływem terminu do składania uwag i wniosków przez społeczeństwo).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl