Living Land - OTOP

Najwyższy czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie


Komisja Europejska przygotowuje obecnie reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Reforma ta zdecyduje o kształcie i przyszłości systemu produkcji żywności i gospodarki rolnej. KE prowadzi konsultacje społeczne, w których może wziąć udział każdy obywatel Unii Europejskiej aby wypowiedzieć się w sprawie przyszłego kształtu WPR. Zachęcamy Polki i Polaków, aby razem z organizacjami pozarządowymi powiedzieli: „Najwyższy czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie!” Wspólnie chcemy pokazać Komisji Europejskiej, że zmiany są potrzebne i możliwe!

Aby ułatwić Państwu wzięcie udziału w konsultacjach, proponujemy poparcie kilku wybranych odpowiedzi przy pomocy naszego narzędzia. Państwa imię, nazwisko i adres e-mail nie będą przekazane Komisji Europejskiej. Otrzyma ona Państwa odpowiedzi anonimowo.

 

Komisja Europejska uruchomiła długo oczekiwane konsultacje publiczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

To ważny moment, w którym możemy wypowiedzieć się w tej sprawie i wezwać polityków do stworzenia zrównoważonego systemu produkcji żywności i gospodarki rolnej. Chcemy pokazać, że zmiany są potrzebne i możliwe!

Obecnie około 40% budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na WPR. W obecnym kształcie umniejsza ona znaczenie środowiska, zdrowia publicznego i zrównoważonego rozwoju, nie powstrzymuje też spadku liczby rolników w UE. Zreformowana WPR musi działać w sposób spójny ze wszystkimi innymi obszarami polityki, zwłaszcza dotyczącymi ochrony środowiska, w celu zapewnienia przyszłości rolnikom, obywatelom i naszej przyrodzie.

Wspólna Polityka Rolna szkodzi środowisku, przyczynia się do zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, erozji gleby i zanieczyszczenia wody. Ptaki krajobrazu rolniczego są obecnie najbardziej zagrożoną grupą ptaków w Europie. W ciągu ostatnich 30 lat ich populacja zmniejszyła się o prawie 50%. Oznacza to, że z terenów uprawnych znikła w tym okresie prawie połowa ptaków. Poprzednia próba „zazielenienia” WPR nie powiodła się zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i zatrzymania utraty różnorodności biologicznej.

Konsultacje ogłoszone przez Komisję Europejską są początkiem debaty na temat przyszłości WPR. Niestety, nie pojawiają się w nich Cele Zrównoważonego Rozwoju – priorytet następnej WPR, określone jako część planu pracy Komisji na rok 2017. BirdLife wzywa do odnoszenia się do nich przy określaniu kierunków każdej dziedziny polityki UE.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z Fundacją WWF Polska zachęcają organizacje pozarządowe oraz fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty do włączenia się w konsultacje społeczne ogłoszone przez Komisję Europejską poświęcone reformie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym celu międzynarodowe organizacje: BirdLife Europe & Central Asia, the European Environmental Bureau (EEB) oraz WWF EU zorganizowały kampanię na rzecz zmiany WPR pod nazwą Living Land. Ma ona zrzeszać obywateli i organizacje, zachęcać do udziału w konsultacjach dot. WPR.

W ramach kampanii Living Land przygotowano także proponowane odpowiedzi, których można użyć wypełniając formularz konsultacji. Strona: www.living-land.org została przetłumaczona na kilkanaście języków, w tym polski.

Trees Robijns, zajmująca się rolnictwem i bioenergetyką w BirdLife Europe and Central Asia, powiedziała: „Początek reformy WPR jest okazją do dokonania takich zmian, dzięki którym rolnictwo będzie sprzyjać potrzebom ludzi i naszej planety. Komisarz Phil Hogan może zmienić przestarzałą WPR i stworzyć system na miarę naszych czasów.”

Ariel Brunner, szef polityki europejskiej w BirdLife Europe and Central Asia, powiedział: „Wypowiedzi komisarza Hogana na początku konsultacji są zachęcające: wyraźne odniesienie do zrównoważonego rozwoju, szeroka perspektywa i zrozumienie problemów obszarów wiejskich, nawiązania do ochrony środowiska. Czekamy, kiedy te słowa przełożą się na działania. Komisarz może na nas liczyć, pomożemy mu dotrzymać obietnic. Komisarz Hogan wspomniał, że w przeszłości Parlament Europejski i Rada blokowały postępowe reformy WPR. Od dzisiaj, dzięki szerokiej mobilizacji obywateli i zainteresowanych stron ze wszystkich państw członkowskich, można będzie tego uniknąć. W ciągu najbliższych trzech miesięcy będziemy zachęcać do udziału w konsultacjach.”

Strona konsultacji KE: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl Aby śledzić kampanię BirdLife dotyczącą reformy WPR zapraszamy na www.birdlife.org, www.otop.org.pl oraz do obserwowania na Twitterze #LivingLand.
12 maja 2017

Ponad 250 000 Europejczyków za reformą polityki rolnej

Do Komisji Europejskiej trafił zdecydowany przekaz: polityka rolna UE musi zostać radykalnie zmieniona. To zdanie wyrażone przez 258.708 obywateli i 600 organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw w […]
4 kwietnia 2017

Komisja Europejska pyta obywateli UE o Wspólną Politykę Rolną

Komisja Europejska przygotowuje obecnie reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Reforma ta zdecyduje o kształcie i przyszłości systemu produkcji żywności i gospodarki rolnej. KE prowadzi konsultacje społeczne, […]
30 marca 2017

Zachęcamy NGO do włączenia się w konsultacje KE dot. WPR

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z Fundacją WWF Polska zachęcają organizacje pozarządowe oraz fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty do włączenia się w konsultacje społeczne ogłoszone przez […]
9 lutego 2017

Najwyższy czas na żywność i rolnictwo przyjazne przyrodzie

Komisja Europejska uruchomiła długo oczekiwane konsultacje publiczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). BirdLife – międzynarodowa federacja organizacji zajmujących się ochroną przyrody – wzywa do […]
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl