ViaBaltica (2002-2014) - OTOP
Już w 2002 r. OTOP zaniepokojony planami budowy trasy "Via Baltica" przez ostoje ptaków o znaczeniu europejskim (IBA) rozpoczął działania na rzecz ich ochrony i promowania rozwiązań komunikacyjnych służących zarówno ludziom, jak i przyrodzie. Współpracowaliśmy z WWF, Polską Zieloną Siecią, Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, SISKOM, Centrum Ochrony Mokradeł i innymi organizacjami pozarządowymi. Nasze działania wsparło Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z Wielkiej Brytanii (RSPB).


Nasze działania poparli: Rzecznik Praw Obywatelskich, naukowcy, artyści, dziennikarze, tysiące ludzi wrażliwych na piękno przyrody i niegodzących się na jej bezmyślne niszczenie. Nasze stanowisko podziela Komisja Europejska, członkowie Parlamentu Europejskiego, Rada Europy i liczne organizacje i instytucje krajowe i zagraniczne.

Nasza kampania miała na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu „Via Baltica” na ostoje ptaków na Podlasiu oraz dopilnowanie przestrzegania prawa ochrony przyrody podczas przygotowywania planów i budowy tej drogi. Dążyliśmy do:

• zapewnienia skutecznej ochrony obszarów Natura 2000,
• promowania zrównoważonego rozwoju Podlasia,
• minimalizowania uciążliwości ruchu tranzytowego dla ludzi i przyrody.


Nasze osiągnięcia:
• Rada Ministrów oficjalnie zmieniła przebieg drogi ekspresowej "Via Baltica" na rekomendowany w wyniku Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wariant przez Łomżę, który omija najcenniejsze tereny Podlasia.
• Przebieg obwodnicy Augustowa został zmieniony tak, by droga ominęła bagienną Dolinę Rospudy i Puszczę Augustowską. Dwa dodatkowe warianty obwodnicy zostały zaproponowane podczas spotkań Okrągłego Stołu dla Rospudy z udziałem OTOP.
• Dawna decyzja środowiskowa dla obwodnicy Augustowa zaplanowanej przez unikalne torfowiska w dolinie Rospudy została unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jako niezgodna z prawem. Podobny los spotkał też 2 inne decyzje administracyjne dotyczące tej inwestycji. Nasze argumenty przedstawione sądowi podzielił Rzecznik Praw Obywatelskich.
• Inicjatywa organizacji pozarządowych z 2006 r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Podlasia przyniosła pierwsze efekty. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała długofalowy program poprawy bezpieczeństwa pod nazwą „Drogi Zaufania”, w którym w pierwszej kolejności zajęto się drogą krajowa nr 8. Dzięki prostym rozwiązaniom (lepsze oznakowanie przejść dla pieszych, przebudowa skrzyżowań, wydzielenie wysepek dla pieszych na środku jezdni itp.), o które apelowaliśmy przy każdej możliwej okazji, w Augustowie – na trasie drogi nr 8 – znacząco zmniejszyła się liczba tragedii.
• Naturalny spokój doliny Rospudy nie został naruszony przez buldożery!
12 czerwca 2024

Po nas choćby susza, czyli nierealny sen o wodnej potędze

Transport rzeczny odgrywał niegdyś kluczową rolę w Europie, ale jego znaczenie stopniowo maleje na rzecz szybszych i tańszych środków transportu. W Polsce wciąż pokutuje wizja ożywienia […]
11 czerwca 2024

Zespół ds. reformy łowiectwa – szansa na zmiany?

Historyczna szansa na reformę łowiectwa i powstrzymanie polowań na dzikie ptaki w Polsce Już 11 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zbierze się nowo […]
10 czerwca 2024

Poszukujemy osoby do wsparcia sprzedaży

Poszukujemy do zespołu fundraisingu i marketingu:  Osoby do wsparcia sprzedaży – umowa zlecenie (16 h miesięcznie) Bliskie Ci jest myślenie o otaczającej nas przyrodzie czy bycie […]
5 czerwca 2024

229 polskich organizacji pozarządowych apeluje: Natura Ratuje Ludzi – Polska powinna poprzeć Nature Restoration Law!

Polska jest kluczowym krajem blokującym przyjęcie Nature Restoration Law, unijnego rozporządzenia, które ma pomóc odbudować przyrodę w Europie. Władze naszego państwa działają wbrew oczekiwaniom polskiego społeczeństwa […]
3 czerwca 2024

Nature Restoration Law (NRL), czyli Natura Ratuje Ludzi!

„Ludzie potrzebują NRL, żeby przetrwać” – alarmują nie tylko ekolodzy, ale również ministrowie krajów UE, naukowcy, świat biznesu, a przede wszystkim obywatele. Aż 76 proc.[1] społeczeństwa […]
28 maja 2024

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OTOP | zaproszenie

Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pragnie serdecznie zaprosić wszystkich Członków i Członkinie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OTOP, które odbędzie się w sobotę 29 czerwca 2024 […]
14 maja 2024

Wprowadźmy NRL, bo to Natura Ratuje Ludzi | Stanowisko polskich organizacji pozarządowych

Warszawa, dn. 14 maja 2024 r. Oświadczenie polskich organizacji pozarządowych w związku z opublikowanym we wtorek 14 maja br. listem otwartym ministrów państw członkowskich UE zasiadających […]
14 maja 2024

Nature Restoration Law to korzyści dla nas wszystkich

NRL to korzyści dla nas wszystkich, również rolnictwa Zdrowie, gospodarka, żywność czy bezpieczeństwo ludzi w Polsce i w Unii Europejskiej zależą od dobrej kondycji przyrody. Niestety […]
10 maja 2024

Apel do polityków UE w Dniu Długu Ekologicznego

3 maja 2024 r. przypadł Unijny Dzień Długu Ekologicznego (ang. Overshoot Day). Z tej okazji 329 organizacji społecznych z całej Europy (w tym OTOP) zaapelowało do […]
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl