O inicjatywieObywatelska inicjatywa ustawodawcza zakładała zniesienie obowiązującego wówczas wymogu wyrażenia przez władze samorządowe zgody na powołanie nowego lub rozszerzenie granic istniejącego parku narodowego (w zamian proponując obowiązek konsultacji takiej decyzji w lokalnymi władzami, jednak bez przyznawania im prawa zablokowania tego procesu). Proponowała również nałożenie na ministra środowiska obowiązku konsultowania każdej decyzji o odwołaniu dyrektora parku narodowego z Państwową Radą Ochrony Przyrody i podawania do publicznej wiadomości powodów dymisji. Miało to zapobiec zdarzającym się w przeszłości sytuacjom, gdy dyrektor był odwoływany z przyczyn pozamerytorycznych.

Podczas kilkumiesięcznej kampanii, w którą zaangażowało się wiele krajowych organizacji przyrodniczych (m.in. Greenpeace, OTOP, WWF Polska, PTOP Salamandra i inne) oraz zwykłych obywateli, udało się zebrać pod projektem ponad 250 tys. podpisów - znacznie więcej niż wymagane ustawowo 100 tys.
29 listopada 2022

Koalicja Ratujmy Rzeki z Zielonym Orłem Rzeczpospolitej!

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR) została laureatką nagrody redakcji Rzeczpospolitej w kategorii organizacje ekologiczne. Jeden z najważniejszych dzienników w Polsce dostrzegł pracę jaką KRR na co dzień […]
29 listopada 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku dla rezerwatu „Beka”

Kontynuujemy działania dla nadmorskiego rezerwatu przyrody „Beka”, w którym od lat realizujemy zadania ochrony czynnej, dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]
22 listopada 2022

Październik z biznesem przyjaznym przyrodzie! | Wilcze Góry

W ramach długoterminowej inicjatywy “Wilcze Góry” staramy się o efektywniejszą ochronę wschodniej części Karpat. Inwentaryzujemy wyjątkową przyrodę regionu, wnioskujemy o jej ochronę, działamy w zakresie legislacji, […]
8 listopada 2022

Mokradła na terenach rolnych w walce z eutrofizacją Morza Bałtyckiego

Osuszanie terenów podmokłych w celu prowadzenia tam produkcji rolnej ma długą tradycję. Od lat 50 XX wieku w Polsce osuszono ponad 80% torfowisk. Niesie to duże […]
2 listopada 2022

Znasz cenny obszar, który nie jest chroniony? Daj nam znać! | Koalicja 10%

Akcja Koalicji 10%, w której bierze udział OTOP, to część szerszych działań związanych z wdrażaniem w Polsce zapisów Strategii na rzecz bioróżnorodności UE 2030. Dokument ten […]
31 października 2022

Europejskie Dni Ptaków 2022 | Podsumowanie

W tym roku bez zaskoczeń – najliczniej obserwowanym ptakiem była zięba – ponad 278 tysięcy osobników. Na podium znalazł się również grzywacz (ponad 33 tysiące) oraz […]
7 października 2022
dzieci na łące na Zakrzówku szukają owadów w trawie

Mikrowyprawa w Dzikie: Zakrzówek | relacja

Gdzie w zimie mieszka pszczoła murarka? Dlaczego pióra na skrzydle sójki są niebieskie? Czy liście pokrzywy są jadalne i jak je zjeść, by nie oparzyć sobie […]
30 września 2022

Wyniki konkursu „MPPL 2022”

W dniu 29 września 2022 r., w centralnym biurze OTOP, w obecności komisji konkursowej w składzie: Tomasz Chodkiewicz, Dorota Ochocińska i Łukasz Wardecki, odbyło się losowanie […]
30 września 2022

Raport o stanie ptaków świata 2022 | BirdLife

Najnowszy Raport o stanie ptaków świata ukazuje bardzo niepokojący obraz przyszłości ptaków, a tym samym całego życia na Ziemi. Stwierdzono, że prawie połowa wszystkich gatunków ptaków […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl