Oddajcie Parki Narodowi (2010-2012) - OTOP

O inicjatywieObywatelska inicjatywa ustawodawcza zakładała zniesienie obowiązującego wówczas wymogu wyrażenia przez władze samorządowe zgody na powołanie nowego lub rozszerzenie granic istniejącego parku narodowego (w zamian proponując obowiązek konsultacji takiej decyzji w lokalnymi władzami, jednak bez przyznawania im prawa zablokowania tego procesu). Proponowała również nałożenie na ministra środowiska obowiązku konsultowania każdej decyzji o odwołaniu dyrektora parku narodowego z Państwową Radą Ochrony Przyrody i podawania do publicznej wiadomości powodów dymisji. Miało to zapobiec zdarzającym się w przeszłości sytuacjom, gdy dyrektor był odwoływany z przyczyn pozamerytorycznych.

Podczas kilkumiesięcznej kampanii, w którą zaangażowało się wiele krajowych organizacji przyrodniczych (m.in. Greenpeace, OTOP, WWF Polska, PTOP Salamandra i inne) oraz zwykłych obywateli, udało się zebrać pod projektem ponad 250 tys. podpisów - znacznie więcej niż wymagane ustawowo 100 tys.
14 maja 2024

Wprowadźmy NRL, bo to Natura Ratuje Ludzi | Stanowisko polskich organizacji pozarządowych

Warszawa, dn. 14 maja 2024 r. Oświadczenie polskich organizacji pozarządowych w związku z opublikowanym we wtorek 14 maja br. listem otwartym ministrów państw członkowskich UE zasiadających […]
14 maja 2024

Nature Restoration Law to korzyści dla nas wszystkich

NRL to korzyści dla nas wszystkich, również rolnictwa Zdrowie, gospodarka, żywność czy bezpieczeństwo ludzi w Polsce i w Unii Europejskiej zależą od dobrej kondycji przyrody. Niestety […]
10 maja 2024

Apel do polityków UE w Dniu Długu Ekologicznego

3 maja 2024 r. przypadł Unijny Dzień Długu Ekologicznego (ang. Overshoot Day). Z tej okazji 329 organizacji społecznych z całej Europy (w tym OTOP) zaapelowało do […]
9 maja 2024

Apel o ochronę mewy siwej w obszarach zabudowanych!

7 maja 2024 roku wysłaliśmy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wszystkich w kraju Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska apel ponad 20 naukowców i ornitologów o ochronę […]
23 kwietnia 2024

Stanowisko organizacji pozarządowych po Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach

Stanowisko organizacji pozarządowych po Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach Zakończył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Podsumowując dwudniowe rozmowy i wypracowywanie rozwiązań uwzględniających różne perspektywy, organizacje […]
19 kwietnia 2024

50 lat od pierwszej wyprawy na ptaki – dr Jarek Krogulec!

14 kwietnia 2024 roku minęło dokładnie 50 lat od pierwszej wyprawy dr. Jarka Krogulca na ptaki! Tego pamiętnego dnia Jarek wybrał się, wraz z kolegami z […]
19 kwietnia 2024

Nie wszystko w jednym życiu – wspomnienia o doktorze Marku Kellerze

Przedstawiamy wyjątkową książkę, którą objęliśmy patronatem, o życiu i dziedzictwie niezwykłego człowieka — dr. Marka Kellera. Marek Keller był nie tylko naukowcem, ale przede wszystkim człowiekiem […]
17 kwietnia 2024

Spotkanie z dyrektorem RDLP Kraków w Radocynie

10 kwietnia 2024 r. dyrektor RDLP w Krakowie Piotr Kempf przyjął zaproszenie społecznej grupy ochrony doliny Wisłoki, będące następstwem spotkania w Krakowie (25.03.2024) i przyjechał do […]
10 kwietnia 2024

Epidemia ptasiej grypy w 2024 roku – zalecenia dla obserwatorów

W 2023 roku, wskutek epidemii wysoce zjadliwego wirusa grypy ptasiej (HPAIV) podtypu H5N1, w trakcie sezonu lęgowego stwierdzono wysoką śmiertelność wielu gatunków dzikich ptaków. Ze względu […]
Wpłacam