Morze Bałtyckie - OTOP
Europejskie łowiska należały niegdyś do jednych z najbardziej produktywnych na świecie, ale ponad 40 lat WPRyb przyczyniło się do poważnego wytrzebienia populacji ryb, do degradacji ekosystemu oraz gatunków, siedlisk i obszarów chronionych przez unijne przepisy ochrony przyrody. Rybołówstwo stało się niezrównoważone, coraz mniej opłacalne i uzależnione od subsydiów ze środków publicznych. To z kolei doprowadziło do ubożenia przybrzeżnych społeczności i do rosnącego uzależnienia od ryb z importu.


Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, europejska flota rybacka była zdecydowanie zbyt duża. Większość Europejskiego rybołówstwa to działalność prowadzona na małą skalę, na jednostkach do 12 m długości. Polityka UE bardziej sprzyjała destrukcyjnej, nieselektywnej i paliwochłonnej flocie, kosztem ekologicznie zrównoważonych metod połowowych.

OTOP był jednym z krajowych partnerów koalicji OCEAN2012 w Polsce. Była to koalicja organizacji zmierzających do zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybackiej, które położyć miały kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwić równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb. Koalicja zrzeszała 170 organizacji z całej UE, zmierzających do niezbędnej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa w celu przywrócenia równowagi ekologicznej ekosystemów morskich. OCEAN2012 została zainicjowana i była koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata.

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) wprowadziła nowe narzędzia, jakimi są tzw. wieloletnie plany zarządzania. Założeniem planów jest zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi w oparciu o cele WPRyb, między innymi odtworzenie poławianych stad ryb powyżej poziomów pozwalających uzyskać tzw. Maksymalny Zrównoważony Odłów (MSY – Maximum Sustainable Yield).

Między Komisją Europejską, Radą Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Europarlamentem trwają trójstronne negocjacje nad wieloletnim planem zarządzania dla stad ryb dorsza, śledzia i szprota Morza Bałtyckiego (tzw. „bałtycki plan”). Będzie to pierwszy tego typu dokument w UE. Jako kolejny ma zostać przygotowywany wieloletni plan dla stad ryb Morza Północnego.
17 września 2017

Decyzje Walnego Zebrania Członków OTOP

Walne Zebranie Członków OTOP odbyło się 16 września 2017 r. w Raszynie. Nową Prezes Zarządu na kadencję 2017-2020 została wybrana Beata Kojtek. Wiceprezesem został Jarosław Krajewski. […]
23 marca 2017

Nie! dla nowych jednostek połowowych

Zakaz kierowania dotacji UE na budowę nowych statków rybackich powinien zostać utrzymany! – apel organizacji pozarządowych do Europarlamentarzystów 101 organizacji pozarządowych i społecznych z Unii Europejskiej, […]
17 lutego 2016

Odszedł prof. dr hab. Krzysztof Skóra

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Krzysztofa Skóry. Był wybitnym ichtiologiem i oceanologiem, nauczycielem akademickim oraz twórcą i kierownikiem Stacji Morskiej Instytutu […]
17 lutego 2016

Wspólne starania o odbudowę stad ryb Bałtyku

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) wprowadza nowe narzędzia, jakimi są tzw. wieloletnie plany zarządzania. Założeniem planów jest zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi w oparciu […]
15 lipca 2015

Powiedz TAK dla Natury i mokradeł

Niedaleko Warszawy rozciąga się jeden z największych kompleksów bagiennych na Mazowszu, który swą nazwą nawiązuje do starej ludowej opowieści – Bagno Całowanie. Na bagnach rosło kiedyś […]
3 czerwca 2015

List do europarlamentarzysty, dotyczący bałtyckiego planu zarządzania.

16 kwietnia 2015

19 organizacji wzywa Ministra Sawickiego do zakończenia przełowienia

      19 organizacji pozarządowych, w tym 12 organizacji z Polski, przekazało 14 kwietnia wspólny list do Ministra Marka Sawickiego w sprawie Wieloletniego Planu Zarządzania […]
28 grudnia 2014

OTOP i 125 organizacji wzywają ministrów państw UE, aby zakończyli przełowienie

Organizacje pozarządowe z całej Unii Europejskiej apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015 r., tak jak wymaga tego nowa, […]
12 grudnia 2014

OTOP z Nagrodą Bursztynowego Mieczyka

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otrzymało Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Ta najstarsza tego typu nagroda w Polsce przyznawana jest organizacjom pozarządowym działającym na Pomorzu. Ogólnopolskie […]
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl