O projekcie - OTOP

Projekt “Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”, realizowany przez OTOP w latach 2010-2012, skierowany był do osób, które zamieszkują obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Miał na celu podniesienie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego tych terenów oraz zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody. W ramach projektu animatorzy przyrodniczy wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu: komunikacji, ochrony przyrody i fundraisingu, a następnie wyposażeni w niezbędne podstawy teoretyczne i materiały zorganizowali kampanie edukacujno-informacyjne o obszarach Natura 2000 w swoim regionie.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Informacje na temat projektu:

Korzyści z realizacji projektu:

  • wzrost zaangażowania mieszkańców z ochronę obszarów NATURA 2000,
  • powstanie nieformalnych grup (animator przyrodniczy+młodzież), które także po zakończeniu projektu będą aktywnie edukować swoich sąsiadów na temat potrzeby istnienia takich miejsc jak obszary NATURA2000,
  • wzbudzenie pozytywnych emocjonalnych postaw wobec środowiska naturalnego, dzięki stworzeniu mieszkańcom okazji do bliższego poznania zasobów przyrodniczych swojego regionu.

 

W ramach projektu organizowany jest konkurs dla grup, podczas którego oceniane będzie zaangażowanie uczestników w prowadzone działania. Nagrodzone zostaną 23 grupy.

Regulamin konkursu

Wyniki konkursu

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl