Babczyzna - OTOP

Charakterystyka powierzchni Babczyzna

– powierzchnia 285 ha
– małe różnice wysokości względnych, powierzchnia delikatnie pofalowana
– melioracje: nieliczne rowy odwadniające
– ciek: rzeka Tyśmienica (powierzchnia przylega do rzeki).

Mapa powierzchni Babczyzna

Położona na lewym brzegu Tyśmienicy. Pokryta mozaiką łąk i szuwaru turzycowego. W znacznej części użytkowana kośnie, pasami zgodnymi z układem działek administracyjnych. Koszenie obejmuje zwykle kilka sąsiadujących działek o niewielkiej szerokości, pomiędzy płatami skoszonymi pozostawiane są działki przez cały sezon nieużytkowane, stanowiące siedlisko sprzyjające występowaniu wodniczki i pozostałych gatunków objętych projektem. Powierzchnia sąsiaduje z obszarem występowania wodniczki w okolicy miejscowości Bełcząc. Na znacznej części powierzchni notowano ślady i pozostałości wypalania roślinności. W przypadku wystąpienia pokrywy śnieżnej, po jej stopieniu pozostawały rozległe obszary stagnującej wody, stopniowo przechodzące z upływem czasu w podmokłe, a następnie wysychające. Ze względu na słabo rozbudowaną sieć melioracji za ubytek wody w dużej mierze odpowiadał proces wsiąkania i odparowania wody. Oba lata, w których prowadzono kontrole, zaliczały się do suchych. Skutkowało to znacznym przesuszeniem powierzchni pod koniec sezonu wegetacyjnego. Notowano także jedynie niewielkie opady śniegu, co przekładało się na małą ilość wody akumulowanej po roztopach.

Na tej powierzchni stwierdziliśmy wodniczki! Podejrzewamy, że ich występowanie wiąże się z dobrym stanem niektórych siedlisk, a także bliskością innego fragmentu doliny Tyśmienicy, gdzie wodniczki były już wielokrotnie stwierdzane. Ptaki obserwowaliśmy w pasach niekoszonych turzyc, gdzie miały możliwość schronienia i śpiewu.

Wpłacam