Krychów - OTOP

Charakterystyka powierzchni Krychów – Krowie Bagno

– powierzchnia 174 ha
– małe różnice wysokości względnych, jednak w obrębie powierzchni znajduje się niecka dawnego jeziora
– melioracje: rowy odwadniające
– ciek: brak.

Jedna z najwcześniej wyznaczonych powierzchni w projekcie, okazała się też jedną z najciekawszych pod względem siedliskowym i ornitologicznym. Położona w obszarze Krowiego Bagna, pozostałości po jednym z największych na Polesiu lubelskim kompleksów torfowisk, zmeliorowanym w latach 60. XX w. Znajduje się w północno-wschodniej części obszaru, w sąsiedztwie dawnego PGR Krychów. Środek powierzchni to obszar dawnego jeziora, które stopniowo wypełniając się i zarastając, obecnie pozbawione jest otwartej toni wodnej. W całości pokryte jest spleją (płem), która umożliwia jego penetrację. Stanowi też korzystne i niedostępne siedlisko ptaków wodno-błotnych, w tym kszyka i wodniczki. Jej stwierdzenie w 2019 r. w ramach projektu było pierwszym odnotowanym przypadkiem wystąpienia wodniczki na Krowim Bagnie po jego melioracji.

Krowie Bagno, fot. Jarosław Krogulec

Do tego, że powierzchnia jest obecnie tak cenna przyrodniczo, przyczynił się właściciel większości działek w jej obszarze, który ogromnym nakładem pracy usunął z terenu wkraczające tam zadrzewienia i krzewy, odtwarzając siedlisko otwarte, typowe dla Krowiego Bagna. Wokół misy jeziora bujnie rosną teraz łąki trzęślicowe, wśród traw i niewielkich krzewów śmigają ptaki. Nad torfowiskiem w centrum obszaru tokują kszyki, a ziemia drży od nawoływań derkaczy. Wieczorem, w samym centrum obszaru, słychać było wodniczkę. Dwa śpiewające samce, rozlokowane po dwóch stronach turzycowiska sprawiły zespołowi projektowemu ogromną radość.

Krowie Bagno, fot. Jarosław Krogulec

Powierzchnia przewidziana jest do renaturyzacji za pomocą piętrzenia i stabilizacji poziomu wody. Okazuje się bowiem, że jej poziom jest niski i bardzo szybko spada wraz z ucieczką wód roztopowych. Także po ulewnych nawet deszczach, łąki pozostają zbyt suche. Nawodnienie będzie korzystne także dla obszaru Natura 2000, na którym znajduje się nasza powierzchnia projektowa. Obejmuje on ochroną siedliska i motyle, których występowanie zależy od ilości wody w gruncie. Nie mniej istotne jest, że właściciel terenu bardzo przychylnie patrzy na planowane działania, uzupełniające jego starania o odtworzenie cennych przyrodniczo, otwartych siedlisk.

Rosiczka okrągłolistna na Krowim Bagnie, fot. Jarosław Krogulec

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl